Địa chỉ

Số 136 phố Hàng Bạc, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Mã số thuế

0109923535

Số điện thoại

0942388256

Email

contact@solenvn.com