16/01/2023: Phỏng vấn các ứng viên đăng ký Chương trình Nghiên cứu chung SOLEN-STT MIGAS 2023

Mặc dù rơi vào dịp Tết 2023, khi phần lớn các ứng viên và các thành viên chủ chốt của chúng tôi đang có kỳ nghỉ dài ngày nhưng chúng tôi đã có thể thực hiện thành công buổi phỏng vấn kỹ thuật đầu tiên cho Chương trình Nghiên cứu Chung giữa SOLEN và STT MIGAS vào ngày 16 tháng 1 năm 2023. Cảm ơn mọi người quan tâm và tham gia chương trình của chúng tôi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *