26-27/10/2022: SOLEN đã tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp Hướng tới người thu nhập thấp của ASEAN lần thứ 5 tại Cam-pu-chia

Hà Nội, 26 – 27/10/2022: Đại diện SOLEN đã tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp Hướng tới người thu nhập thấp (Inclusive Business – IB) ASEAN lần thứ 5 được tổ chức tại Campuchia. Ban tổ chức đã tổng hợp một số tài liệu của Hội nghị thượng đỉnh lần này để chia sẻ, do đó, xin cho phép chúng tôi chia sẻ với các bạn tại đây: https://www.aseanibsummit.com/ (sẽ được cập nhật liên tục).

Trong buổi trình diễn, ông Nguyễn Duy Hùng đã có dịp giới thiệu về SOLEN và các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đặc biệt là chương trình SOLEN-IPC mà SOLEN đang tìm kiếm và chào đón sự tham gia từ các đối tác khác trong khu vực. Các vấn đề môi trường được coi là vấn đề toàn cầu và khu vực, do đó cần có sự hợp tác của khu vực để giải quyết. Thông tin chi tiết về SOLEN-IPC tại địa chỉ sau: https://solenvn.com/thong-bao-ve-chuong-trinh-hop-tac-du-an-quoc-te-ipc-cua-cong-ty-co-phan-giai-phap-moi-truong-solen/.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *