6/2/2023: Họp mặt với ứng viên của Chương trình Nghiên cứu chung SOLEN-STT MIGAS 2023

Tại buổi phỏng vấn ngày 16/1/2023, các thành viên trong hội đồng Chương trình Nghiên cứu chung SOLEN – STT Migas 2023 đã được gặp mặt rất nhiều ứng viên giỏi. Sau khi cân nhắc kỹ càng, các thành viên hội đồng đã lựa chọn được ứng viên phù hợp nhất tham gia chương trình là bạn Chu Thị Thục Trinh.

Vào ngày 6/2/2023, các thành viên trong hội đồng đã có buổi gặp mặt với Trinh để nắm rõ hơn về các đề xuất kỹ thuật và đề xuất tài chính của dự án nghiên cứu được lựa chọn. Sau khi nghe Trinh trình bày về các đề xuất trên, các thành viên trong hội đồng đã có các góp ý, nhận xét để bản đề xuất được hoàn chỉnh và phù hợp hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *