Bài trình bày tổng kết – Chương trình nghiên cứu chung SOLEN-STT MIGAS 2023

SOLEN-STT MIGAS: Chương trình nghiên cứu chung 2023 (Bài trình bày tổng kết)

  • Chủ đề: Xây dựng bản đồ rủi ro khí nông từ hoạt động khai thác nước giếng khoan. Nghiên cứu điển hình: Khu vực khai thác nước giếng khoan tại NAM BALIKPAPAN, INDONESIA
  • Người thuyết trình: Chu Thi Thuc Trinh;
  • Thời gian: 07:00 PM – 09:15 PM giờ Hà Nội) ngày 10.11.2023 hoặc 08:00 PM – 10:15 PM (giờ Kalimantan) ngày 10.11.2023

Đăng ký tại

Đây

Hãy tham gia cùng chúng tôi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *