Buổi gặp trao đổi hợp tác với Trung tâm ASEAN của Đại học Kyoto (Nhật Bản)

Trung tâm ASEAN của Đại học Kyoto ra đời tại Bangkok vào tháng 6 năm 2014 để hỗ trợ nghiên cứu, giáo dục và hợp tác quốc tế trong khu vực. Bằng cách tích hợp hiệu quả các hoạt động và mạng lưới nghiên cứu và giáo dục hiện có trong khu vực ASEAN, cũng như bằng cách mở rộng các hoạt động hợp tác với các trường đại học và tổ chức nghiên cứu của ASEAN, Trung tâm ASEAN của Đại học Kyoto đang đẩy mạnh các dự án nghiên cứu, giáo dục và đóng góp quốc tế để khai thác và phát huy tiềm năng trong khu vực.

SOLEN đang tích cực tham gia các hoạt động này và đã có một buổi gặp trao đổi với Trung tâm ASEAN của Đại học Kyoto vào thời gian từ 11:30 – 12:30, ngày 30 tháng 5 năm 2023 (giờ Hà Nội);

Nội dung: Giới thiệu hai bên và tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa hai bên.
Thành phần tham gia từ SOLEN: Ông Nguyễn Duy Hùng (Giám đốc); TS. Moe Thazin Shwe (Cộng sự); Ths. Kukuh Jalu Waskita (Cộng sự); Chu Thị Thục Trinh (Tư vấn viên); Đặng Trà My (Tư vấn viên); cùng 3 thực tập sinh (Vũ Ngọc Thảo, Đào Ngọc Ánh, Nguyễn Duy Tuấn Phong).

Thành phần từ Đại học Kyoto: GS.TS. Eiji Nawata (Giám đốc Trung tâm ASEAN), TS. Taro Sonobe (Trưởng phòng Nghiên cứu, Trung tâm ASEAN) và bà Chisato Saito (Trưởng phòng Nghiên cứu, Trung tâm ASEAN).

Buổi trao đổi diễn ra tốt đẹp với các bài trình bày giới thiệu từ hai bên, cùng với hoạt động thảo luận về tiềm năng hợp tác và các kế hoạch dự định trong giai đoạn tiếp theo. Trong bối cảnh cần thiết của sự liên kết giữa các tổ chức học thuật và các đơn vị từ khu vực công nghiệp, tư nhân để thúc đẩy sự ứng dụng và phát triển của các nghiên cứu quy mô phòng thí nghiệm hay kêu gọi nhiều hơn những giải pháp mang tính thực tiễn cho các vấn đề môi trường cấp bách hiện nay, sự hợp tác giữa SOLEN và trung tâm ASEAN (Đại học Kyoto, Nhật bản) sẽ hứa hẹn nhiều tiềm năng và đóng góp trong tương lai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *