CÁC LOÀI XÂM LẤN

 

  1.   Các loài xâm lấn là gì?

–       Một loài xâm lấn là một sinh vật du nhập, không có nguồn gốc (bệnh tật, ký sinh trùng, thực vật hoặc động vật) bắt đầu lây lan hoặc mở rộng phạm vi của nó từ vị trí ban đầu được giới thiệu và có khả năng gây hại cho môi trường, nền kinh tế hoặc sức khoẻ con người.

–       Thuật ngữ này cũng có thể được sử dụng cho các loài bản địa trở nên có hại cho môi trường bản địa của chúng sau khi con người thay đổi mạng lưới thức ăn của chúng. Từ thế kỷ 20, các loài xâm lấn đã trở thành mối đe doạ nghiêm trọng về kinh tế, xã hội và môi trường trên toàn thế giới.

 

  1.   Các vấn đề xâm lấn loài gây ra

–    Phần lớn các hệ sinh thái của trái đất bị ảnh hưởng tiêu cực bởi một số dạng loài xâm lấn. Sự phân tán và dịch chuyển của các loài có sự hỗ trợ của con người, cả cố ý và không chủ ý, vượt qua các rào cản địa lý sinh học lịch sử đang dẫn đến sự đồng nhất chưa từng có của sinh quyển. Kết quả là, các loài không có nguồn gốc trở thành những kẻ xâm lược trong phạm vi du nhập của chúng đang có những tác động to lớn đến sinh thái và kinh tế trên toàn cầu. 

–       Sự kết hợp tự nhiên của các loài bị thay đổi đáng kể, các mối đe dọa đối với đa dạng sinh học, động lực mạng lưới thực phẩm bị thay đổi, thay đổi tương tác dinh dưỡng, làm gián đoạn các chức năng hệ sinh thái quan trọng và giảm giá trị hàng hóa và dịch vụ cần thiết cho hạnh phúc của con người và phi con người là một số hậu quả lớn nhất của các cuộc xâm lược loài không phải con người. 

–       Các loài xâm lấn có khả năng gây ra sự tuyệt chủng của thực vật và động vật bản địa, giảm đa dạng sinh học, cạnh tranh với các sinh vật bản địa để có nguồn tài nguyên hạn chế và thay đổi môi trường sống.

–       Các loài bản địa có thể bị đe doạ tuyệt chủng thông qua quá trình ô nhiễm di truyền. Ô nhiễm di truyền là sự lai tạo và xâm nhập không chủ ý, dẫn đến sự dồng nhất hoá hoặc thay thế các kiểu gen cục bộ do lợi thế về số lượng hoặc thế lực của các loài xâm nhập.

–       Các giống lai tạo từ các loài xâm lấn giao phối với các loài bản địa có thể kết hợp kiểu gen của chúng vào nhóm gen theo thời gian thông qua sự xâm nhập. Tương tự, trong một số trường hợp, một quần thể xâm lược nhỏ có thể đe doạ các quần thể bản địa lớn hơn nhiều.

 

  1.   Làm thế nào để quản lý các loài xâm lấn?

 Việc kiểm soát các quần thể loài là một nhiệm vụ phức tạp nhưng quan trọng trong chiến lược bảo tồn đa dạng sinh học trong các hệ sinh thái tự nhiên. Một số phương pháp đã được đưa ra để quản lý các loài xâm lấn như:

–       Tăng cường hoạt động kiểm tra, phát hiện thường xuyên và lập bản đồ phân bổ để kiểm soát và xử lý kịp thời các vùng mới bị xâm nhiễm.

–       Kiểm soát chặt chẽ và chủ động ngăn chặn các con đường lây lan của sinh vật ngoại lai.

–       Tăng cường thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng tham gia phát hiện và ngăn chặn sớm sự phát tán của sinh vật ngoại lai.

–       Tiến hành các hoạt động kiểm soát và ngăn chặn kịp thời các khu vực mới bị xâm nhiễm hoặc tái nhiễm.

 

TLTK

  1. Nguyễn, A. T. (n.d.). Thực trạng và một số giải pháp quản lý loài ngoại lai xâm hại – Nam Dong. Khu Bảo Tồn Nam Động. Retrieved September 7, 2023, from https://namdong.klth.org.vn/thuc-trang-va-mot-so-giai-phap-quan-ly-loai-ngoai-lai-xam-hai
  2. Simberloff, D. (n.d.). Invasive species. Wikipedia. Retrieved September 7, 2023,

from https://en.wikipedia.org/wiki/Invasive_species

  1. W.E.Rogers. (2018). Invasive Species. ScienceDirect. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-809665-9.10295-2
  2. What are invasive species? Are they always bad for our ecosystems? (n.d.). University of Plymouth. Retrieved September 7, 2023, from https://www.plymouth.ac.uk/discover/what-are-invasive-species

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *