Cuộc họp trao đổi về Trách nhiệm tái chế của nhà sản xuất và nhập khẩu (EPR) giữa SOLEN và Công ty Cổ phần Junk&Co. Việt Nam ngày 9-5-2024

Theo Điều 54 Luật bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản hướng dẫn, các tổ chức và cá nhân phải chịu trách nhiệm thu gom, tái chế, và xử lý các sản phẩm mà họ sản xuất hoặc đưa vào thị trường, thay vì chỉ tập trung vào quá trình sản xuất (tạm gọi là Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR – Extended Producer Responsibility)). Các quy định mới liên quan đến EPR đang tạo ra những thách thức và cơ hội trực tiếp cho các doanh nghiệp liên quan tại Việt Nam.

Hôm nay ngày 9/5/2024, SOLEN đã có cuộc họp trao đổi với Junk&Co. Việt Nam, một công ty có vốn đầu tư Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực tái chế tại Việt Nam, về các cơ hội và thách thức của họ liên quan đến lĩnh vực mới này, đặc biệt với vai trò là một doanh nghiệp hoạt động trực tiếp trong lĩnh vực thu gom tái chế.

Hai bên đã có những trao đổi cởi mở và hiệu quả về các vấn đề liên quan. SOLEN hy vọng sẽ có thể đồng hành cùng Junk&Co. nói riêng và các cá nhân, tổ chức liên quan trong lĩnh vực sản xuất, nhập khẩu và tái chế nói chung để có thể thực hiện hiệu quả các quy định, giải quyết các thách thức và tận dụng cơ hội liên quan đến EPR tại Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *