Đa dạng sinh học là gì? Tại sao đa dạng sinh học lại quan trọng?

Nguồn ảnh: theguardian

1. Đa dạng sinh học là gì?

Nguồn ảnh: piedmontmastergardeners.org

Đa dạng sinh học là tất cả các dạng sống khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy ở một khu vực – sự đa dạng của động vật, thực vật, nấm và thậm chí cả các vi sinh vật như vi khuẩn tạo nên thế giới tự nhiên của chúng ta. Mỗi loài sinh vật này phối hợp với nhau trong hệ sinh thái như một mạng lưới phức tạp, để duy trì sự cân bằng và hỗ trợ sự sống. Đa dạng sinh học hỗ trợ mọi thứ trong tự nhiên mà chúng ta cần để tồn tại: thức ăn, nước sạch, thuốc men và nơi ở.

Sự đa dạng này tồn tại ở nhiều quy mô khác nhau: đa dạng khu vực, đa dạng hệ sinh thái, đa dạng loài và đa dạng di truyền. Đa dạng sinh học không cố định mà luôn thay đổi. Nó tăng lên do sự thay đổi di truyền và các quá trình tiến hóa và giảm đi do các quá trình như suy thoái môi trường sống, suy giảm dân số và tuyệt chủng.

2. Tại sao đa dạng sinh học lại quan trọng?

Nguồn ảnh: worldatlas

Đa dạng sinh học rất cần thiết cho các quá trình hỗ trợ mọi sự sống trên Trái Đất, bao gồm cả con người. Nếu không có nhiều loại động vật, thực vật và vi sinh vật, chúng ta không thể có hệ sinh thái lành mạnh nơi mà chúng ta đang phụ thuộc vào để có không khí và thực phẩm. Và con người cũng coi trọng bản chất của chính mình.

Đa dạng sinh học rất quan trọng đối với hầu hết các khía cạnh của cuộc sống chúng ta. Các giá trị thực dụng bao gồm nhiều nhu cầu cơ bản mà con người có được từ đa dạng sinh học như thực phẩm, nhiên liệu, chỗ ở và thuốc men. Hơn nữa, hệ sinh thái cung cấp các dịch vụ quan trọng như thụ phấn, phát tán hạt giống, điều hòa khí hậu, lọc nước, chu trình dinh dưỡng và kiểm soát sâu bệnh nông nghiệp. Đa dạng sinh học cũng có giá trị văn hóa đối với con người, ví dụ như vì lý do tâm linh hoặc tôn giáo. Giá trị nội tại của đa dạng sinh học đề cập đến giá trị vốn có của nó, độc lập với giá trị của nó đối với bất kỳ ai hoặc bất cứ thứ gì khác. Cuối cùng, giá trị của đa dạng sinh học cũng có thể được hiểu qua lăng kính của các mối quan hệ được hình thành và gìn giữ giữa con người với nhau cũng như với phần còn lại của tự nhiên. Chúng ta có thể coi trọng đa dạng sinh học vì nó định hình con người chúng ta, mối quan hệ của chúng ta với nhau và các chuẩn mực xã hội. Những giá trị quan hệ này là một phần của cảm giác hạnh phúc, trách nhiệm và mối liên hệ của cá nhân hoặc tập thể con người với môi trường. Các giá trị khác nhau của đa dạng sinh học rất quan trọng vì chúng có thể ảnh hưởng đến các quyết định bảo tồn mà con người đưa ra hàng ngày.

Tài liệu tham khảo

  1. What is Biodiversity? American Museum of Natural History. https://www.amnh.org/research/center-for-biodiversity-conservation/what-is-biodiversity
  2. What is biodiversity? Queensland Government. https://www.qld.gov.au/environment/plants-animals/biodiversity/about

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *