Đạo đức môi trường

1.    Đạo đức môi trường là gì?

Đạo đức môi trường là một nhánh của tư tưởng đạo đức tập trung vào mối quan hệ giữa con người và môi trường tự nhiên, là một cách tiếp cận toàn diện để hiểu và đánh giá các nghĩa vụ đạo đức của chúng ta để bảo vệ và bảo vệ môi trường. Đạo đức môi trường tìm cách tập hợp lợi ích của cả con người và môi trường, nhận ra rằng cả hai đều phụ thuộc lẫn nhau và có giá trị nội tại.

 2.    Các loại đạo đức môi trường

Mở rộng tự do

Mở rộng tự do là một loại đạo đức môi trường tập trung vào quyền của một cá nhân để làm bất cứ điều gì họ muốn với môi trường và tài nguyên của nó. Khái niệm này cũng nhấn mạnh rằng một cá nhân không nên áp đặt giá trị của chính họ lên người khác và thay vào đó nên tôn trọng sự lựa chọn của người khác.

Mở rộng sinh thái

Mở rộng sinh thái là một loại đạo đức môi trường tập trung vào việc bảo tồn môi trường tự nhiên và các nguồn tài nguyên của nó để duy trì sự cân bằng và sức khỏe của hệ sinh thái. Khái niệm này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc con người làm việc với thiên nhiên để duy trì nó cho các thế hệ tương lai.

Đạo đức bảo tồn

Đạo đức bảo tồn là một loại đạo đức môi trường tập trung vào việc bảo tồn tài nguyên thiên nhiên cho các thế hệ tương lai bằng cách đảm bảo rằng các nguồn tài nguyên hiện tại không bị cạn kiệt hoặc hư hỏng ngoài khả năng sửa chữa. Khái niệm này khuyến khích các cá nhân sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách có trách nhiệm và thận trọng để có đủ cho các thế hệ tương lai.

3.    Tầm quan trọng của đạo đức môi trường

 • Đạo đức môi trường là điều cần thiết để bảo vệ môi trường, các loài và tài nguyên.
 • Nó thúc đẩy các hoạt động bền vững và khuyến khích mọi người nhận thức rõ hơn về tác động của hành động của họ đối với môi trường.
 • Nó nhấn mạnh sự kết nối của tất cả các sinh vật sống và sự cần thiết phải tôn trọng chúng. Nó khuyến khích chúng ta suy nghĩ về vị trí của mình trên thế giới và cách chúng ta có thể đóng góp vào việc bảo vệ môi trường tự nhiên.
 • Đạo đức môi trường giúp xây dựng mối quan hệ tốt hơn với thiên nhiên, nhận ra giá trị nội tại của nó, không chỉ là giá trị công cụ của nó.
 • Nó khuyến khích chúng ta suy nghĩ vượt ra ngoài nhu cầu trước mắt của mình và xem xét những tác động lâu dài của hành động của chúng ta.
 • Nó dạy chúng ta trách nhiệm đối với môi trường của chúng ta, ủng hộ các hoạt động thân thiện với môi trường giúp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.
 • Đạo đức môi trường cũng thúc đẩy các chính sách và luật công tốt hơn, giúp đảm bảo rằng môi trường của chúng ta được chăm sóc đúng cách.      

4.    Nguyên tắc của đạo đức môi trường

 • Tôn trọng giá trị nội tại của tự nhiên: Thiên nhiên không nên được coi là hàng hóa hoặc tài nguyên cần được khai thác và loại bỏ.
 • Sự phụ thuộc lẫn nhau của các loài và hệ sinh thái: Con người phụ thuộc vào thiên nhiên và hệ thống tự nhiên. Chúng ta phải nhận ra vai trò của mình trong việc bảo tồn và bảo vệ môi trường.
 • Tính bền vững sinh thái: Chúng ta phải cố gắng sử dụng tài nguyên một cách có trách nhiệm và nhằm bảo tồn hệ sinh thái và đa dạng sinh học.
 • Trách nhiệm của con người: Chúng ta chịu trách nhiệm về hành động và quyết định của chính mình và hậu quả của chúng đối với môi trường.
 • Công bằng của con người: Chúng ta phải phấn đấu cho một thế giới công bằng, nơi các quyền và nhu cầu của con người, động vật và thực vật được tôn trọng và bảo vệ.
 • Nguyên tắc phòng ngừa: Chúng ta nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa chống lại tác hại môi trường, ngay cả khi bằng chứng khoa học không thuyết phục.
 • Quyền được biết: Các cá nhân có quyền truy cập thông tin về các vấn đề môi trường.
 • Quyền tham gia: Công dân có quyền tham gia vào quá trình ra quyết định về môi trường.

Tài liệu tham khảo:

 1. Environmental Ethics: Types, Importance, Examples. Last Updated : 28 Dec, 2022. https://www.geeksforgeeks.org/environmental-ethics/. 
 2. Ott, Konrad (2020). “Environmental ethics”. In Kirchhoff, Thomas (ed.). Online Encyclopedia Philosophy of Nature / Online Lexikon Naturphilosophie. doi:10.11588/oepn.2020.0.71420.
 3. Marshall, Alan. “Đạo đức và Môi trường Ngoài Trái Đất. Trong: Tạp chí Triết học Ứng dụng, Tập. 10, Số 2, 1993, trang 227-236. (Xem thêm: cuốn sách ‘Sự thống nhất của thiên nhiên’ của Alan Marshall, Nhà xuất bản Đại học Hoàng gia: Luân Đôn, 2002)”. Tạp chí Triết học Ứng dụng.ISSN 1468-5930

 Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *