Dịch vụ tư vấn gói xử lý nước thải

Ngành chăn nuôi là một trong những ngành kinh tế phát triển tại Việt Nam. Đặc thù của ngành này là lượng lớn nước thải từ quá trình tắm rửa vật nuôi, vệ sinh chuồng trại bao gồm nước thải rửa, nước tiểu, phân heo,… 

SOLEN cung cấp dịch vụ tư vấn đưa ra các giải pháp xử lý nước thải hiệu quả đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và môi trường, đảm bảo tối ưu về lợi ích kinh tế.

Một gói thiết kế xây dựng hệ thống xử lý nước thải cho trang trại chăn nuôi heo công suất 480 m3/ngày.đêm đã được SOLEN đề xuất đến chủ chăn nuôi. Gói tư vấn được đưa ra căn cứ các văn bản quy định theo pháp luật, QCVN 62-MT: 2016/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi là quan trọng nhất và được sử dụng chủ yếu trong thiết kế và thi công hệ thống.

Mục tiêu đầu tư cụ thể:

  • Xây dựng, lắp đặt mới một hệ thống xử lý nước thải công suất 480 m3/ngày.đêm. Nước thải sau xử lý đạt QCVN 62-MT: 2016/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi cột B;
  • Chuyển giao công nghệ, hoàn thiện quy trình vận hành để công trình đạt hiệu quả cao;
  • Đảm bảo vệ sinh môi trường sống cho người dân địa phương;
  • Giải quyết kịp thời tình trạng ô nhiễm môi trường do nước thải chăn nuôi chưa được xử lý.

Thuyết minh dây truyền công nghệ và các điều khoản cụ thể đều được trao đổi cụ thể giữa các bên.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *