Nghiên cứu về phát thải khi tham gia giao thông đối với phương tiện xe máy ở Hà Nội

Thời gian bắt đầu: 10/2020 – hiện tại

Địa điểm nghiên cứu: Hà Nội

Mục tiêu:

  • Xây dựng Chu trình lái đặc trưng cho xe máy tại Hà Nội;
  • Kết quả phát thải của phương tiện xe máy khi tham gia giao thông tại Hà Nội.
  • Kiểm kê khí thải xe máy trên đường tại Hà Nội.

Dự án đang trong quá trình thực hiện và đã đạt những kết quả nhất định:

  • Thu được các mẫu dữ liệu lái xe ngoài thực tế với 2 mẫu lặp mùa mưa;
  • Bộ 14 thông số đặc trưng cho chu trình lái.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *