Dự án của CKC: “Phát huy giá trị văn hóa và du lịch bền vững tại vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai”

Nhờ các hoạt động trao đổi giữa hai bên, SOLEN vinh dự được CKC giới thiệu về dự án về phát huy giá trị văn hóa và du lịch bền vững tại vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai qua các ấn phẩm đặc sắc.
Ấn phẩm nằm trong Dự án “Du lịch bền vững thông qua di sản văn hóa tại phá Tam Giang – Cầu Hai” do nhóm CKC nghiên cứu triển khai từ năm 2020 đến năm 2022 qua việc sưu tầm các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể có giá trị. Dự án nhằm thúc đẩy các hoạt động du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng bền vững và bảo tồn các giá trị văn hóa địa phương.

Để biết rõ hơn về phá Tam Giang – Cầu Hai, vui lòng truy cập “Tại đây” để nhận bản mềm của cuốn sách.
Để biết thêm thông tin chi tiết về Dự án, vui lòng truy cập “Tại đây“.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *