ECOLOGICAL NATIONALISM

I. Chủ nghĩa dân tộc sinh thái là gì?

  • Chủ nghĩa dân tộc sinh thái (còn được gọi là chủ nghĩa dân tộc sinh thái hoặc chủ nghĩa dân tộc xanh) là sự kết hợp giữa chủ nghĩa dân tộc và chính trị xanh. Những người theo chủ nghĩa dân tộc về môi trường đến từ mọi tầng lớp xã hội, tất cả những người này đều bị ràng buộc bởi ý tưởng rằng các quốc gia-dân tộc và công dân có nghĩa vụ đặc biệt là bảo vệ môi trường.
  • Theo Jane Dawson, chủ nghĩa dân tộc sinh thái là sự trỗi dậy của các phong trào xã hội kết nối chặt chẽ các vấn đề bảo vệ môi trường với các mối quan tâm dân tộc chủ nghĩa. Dawson cũng phỏng đoán rằng chủ nghĩa dân tộc sinh thái là “sự tổng hợp của chủ nghĩa môi trường, bản sắc dân tộc và cuộc đấu tranh cho công lý”.
  • Giáo sư lịch sử K. Sivaramakrishnan và Gunnel Cederlöf đã định nghĩa chủ nghĩa dân tộc sinh thái, dù có bản chất là chủ nghĩa bản địa hay quốc tế: “Khi nhà nước chiếm đoạt các chính sách môi trường và môi trường như các hình thức tự hào dân tộc, do đó củng cố và hợp pháp hóa quốc gia”

II. Mối quan hệ của chủ nghĩa dân tộc sinh thái và các chủ nghĩa khác

  • Chủ nghĩa dân tộc sinh thái dân tộc so với chủ nghĩa dân tộc sinh thái công dân: Chủ nghĩa dân tộc tin rằng quốc gia-nhà nước nên được xây dựng chủ yếu xung quanh một dân tộc duy nhất, trong khi chủ nghĩa dân tộc công dân tin rằng nhà nước-quốc gia nên được xây dựng xung quanh sự đa dạng của những người, tất cả đều có chung giá trị, niềm tin và văn hóa.
  • Chủ nghĩa khu vực sinh học: Chủ nghĩa khu vực sinh học là niềm tin rằng các hệ thống chính trị, văn hóa và kinh tế bền vững hơn với môi trường và chỉ khi chúng được tổ chức xung quanh các khu vực được xác định tự nhiên được gọi là vùng sinh học. Ý tưởng rằng một quốc gia nên phù hợp với địa lý tự nhiên của vùng đất tương thích với khái niệm dân tộc chủ nghĩa cũ hơn về biên giới tự nhiên, cũng tin rằng địa lý tự nhiên nên xác định biên giới của một quốc gia. Do sự tương thích của hai ý tưởng này, Chủ nghĩa khu vực sinh học thường là một nguyên lý của tư tưởng dân tộc chủ nghĩa sinh thái.
  • Du lịch sinh thái và chủ nghĩa dân tộc sinh thái văn hóa: Chủ nghĩa dân tộc sinh thái có thể biểu hiện trong du lịch sinh thái, có thể làm phong phú thêm nền kinh tế địa phương nhưng đã thu hút sự chỉ trích từ nhiều quan điểm khác nhau

III. Các quốc gia có tồn tại chủ nghĩa dân tộc sinh thái trên thế giới

Chủ nghĩa dân tộc sinh thái có tồn tại ở một số quốc gia trên thế giới có thể kể đến như:

+ Ở Châu Phi có: Nigeria

+ Ở Châu Á có: Ấn Độ, Đài Loan

+ Ở Châu Âu có: các quốc gia Baltic và Ukraine, Scotland, Tây Ban Nha, Pháp, Hungary, Nga.

+ Ở Châu Đại Dương có: Úc và New Zealand.

[Tài liệu tham khảo]

  1. Dawson, Jane (June 2000). “The Two Faces of Environmental Justice: Lessons from the Eco-nationalist Phenomenon”. Environmental Politics. 9 (2): 22–60. doi:10.1080/09644010008414523. S2CID 144853362. Retrieved 22 December 2021.
  2. Solberg, Erik. (2008)  “Ecological Nationalisms: Nature, Livelihoods, and Identities in South Asia. Edited by Gunnel Cederlof and Kalayanakrishnan Sivaramakrishnan”. Environmental History. 31 (1): 187–188. doi:10.1093/envhis/13.1.187
  3. Ginn, Franklin (2008). “Extension, Subversion, Containment: Eco-Nationalism and (Post) Colonial Nature in Aotearoa New Zealand”. Transactions of the Institute of British Geographers. 33 (3): 335–353. doi:10.1111/j.1475-5661.2008.00307.x. JSTOR 30131222.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *