Công nghiệp thời trang và kinh tế tuần hoàn

Nguồn ảnh: The Sustainable Fashion Forum

Công nghiệp thời trang

Ngành công nghiệp thời trang rất phức tạp và nhiều mặt, bao gồm thiết kế, sản xuất, tiếp thị và bán quần áo, giày dép, phụ kiện và các sản phẩm làm đẹp. Ngành công nghiệp thời trang không ngừng phát triển và bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm xu hướng văn hóa, tiến bộ công nghệ và điều kiện kinh tế. Ngành công nghiệp này cũng phải chịu nhiều mối quan tâm về đạo đức và tính bền vững, chẳng hạn như việc sử dụng mồ hôi và tác động môi trường của quy trình sản xuất. Ngành công nghiệp thời trang đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu [1], tác động đáng kể đến cách mọi người ăn mặc và thể hiện bản thân.

Ngành công nghiệp thời trang có những tác động tiêu cực đến xã hội và môi trường như:

Điều kiện làm việc: Ngành công nghiệp thời trang đã bị chỉ trích vì điều kiện làm việc tồi tệ, đặc biệt là các nước kém phát triển với việc thực thi pháp luật yếu kém. Công nhân trong các nhà máy dệt thường được trả lương thấp và làm việc nhiều giờ trong điều kiện không an toàn và không lành mạnh. [2,3,4]

Bóc lột: Ngành công nghiệp thời trang nhanh, đặc biệt, đã bị chỉ trích vì bóc lột công nhân và duy trì chu kỳ nghèo đói. Công nhân trong chuỗi cung ứng thường được trả lương ít ỏi và làm việc nhiều giờ để sản xuất quần áo rẻ tiền và dùng một lần. [2,3]

Hình ảnh cơ thể và lòng tự trọng: Ngành công nghiệp thời trang đã bị chỉ trích vì thúc đẩy một lý tưởng phi thực tế và không lành mạnh về vẻ đẹp nữ tính, có thể dẫn đến giảm sự hài lòng về cơ thể và lòng tự trọng ở phụ nữ [2,5]

Chủ nghĩa tiêu dùng: Ngành công nghiệp thời trang nhanh thúc đẩy văn hóa tiêu dùng, khuyến khích người tiêu dùng mua ngày càng nhiều quần áo nhanh hơn. Điều này có thể dẫn đến tiêu thụ quá mức, lãng phí và thiếu sự đánh giá cao về giá trị của quần áo. [2,5,6]

Phát thải khí nhà kính: Ngành công nghiệp thời trang góp phần đáng kể vào phát thải khí nhà kính. Sản xuất dệt may, quần áo và giày dép chiếm khoảng 8% lượng khí thải nhà kính toàn cầu [2,6]. Ngành công nghiệp thời trang nhanh, đặc biệt, đã bị chỉ trích vì góp phần vào biến đổi khí hậu, vì nó dựa vào quần áo giá rẻ và dùng một lần được sản xuất với tỷ lệ cao.

Ô nhiễm nước: Ngành công nghiệp thời trang cũng góp phần gây ô nhiễm nguồn nước. Việc sản xuất hàng dệt may đòi hỏi một lượng lớn nước, và nước thải do các nhà máy dệt tạo ra thường bị ô nhiễm nặng nề bởi hóa chất và thuốc nhuộm [2,7]. Nguồn nước ô nhiễm này có thể tác động tiêu cực đến hệ sinh thái thủy sinh và sức khỏe con người.

Chất thải: Ngành công nghiệp thời trang cũng là một đóng góp đáng kể cho chất thải. Ngành công nghiệp thời trang nhanh, đặc biệt, sản xuất một lượng lớn quần áo nhanh chóng bị loại bỏ, dẫn đến các bãi chôn lấp tràn và suy thoái môi trường [2,3]. Ngoài ra, sản xuất dệt may tạo ra chất thải ở mọi giai đoạn, từ kéo sợi và dệt đến nhuộm và hoàn thiện.

Sử dụng hóa chất: Ngành công nghiệp thời trang phụ thuộc rất nhiều vào thuốc trừ sâu, phân bón và thuốc nhuộm. Những hóa chất này có thể tác động tiêu cực đến môi trường và sức khỏe con người, đặc biệt là ở các nước đang phát triển với các quy định lỏng lẻo [2,9].

Kinh tế tuần hoàn

Nền kinh tế tuần hoàn có thể giúp ngành công nghiệp thời trang giảm tác động tiêu cực và trở nên bền vững hơn. Dưới đây là một số cách mà nền kinh tế tuần hoàn có thể giúp ngành công nghiệp thời trang:

Giảm chất thải: Thực hành kinh tế tuần hoàn có thể giúp giảm chất thải trong ngành thời trang bằng cách giữ nguyên vật liệu và sản phẩm được sử dụng càng lâu càng tốt. Điều này có thể làm giảm lượng quần áo trong các bãi chôn lấp và lò đốt, có thể giúp giảm ô nhiễm và phát thải khí nhà kính [9,10].

Tiết kiệm tài nguyên: Giúp giảm thiểu việc sử dụng nguyên liệu đầu vào cho sản xuất thời trang bằng cách tái sử dụng và tái chế các sản phẩm đã qua sử dụng. Nó cũng giúp xử lý chất thải thải, giúp tiết kiệm chi phí và phương tiện cho việc quản lý và xử lý chất thải.

Thúc đẩy thực hành bền vững: Thực hành kinh tế tuần hoàn có thể thúc đẩy các hoạt động bền vững trong ngành thời trang bằng cách khuyến khích sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường, giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy các thực hành đạo đức và trách nhiệm xã hội. Điều này có thể giúp giảm các tác động tiêu cực đến môi trường và xã hội của ngành công nghiệp thời trang [9,11,12].

Khuyến khích đổi mới: Thực tiễn kinh tế tuần hoàn có thể khuyến khích đổi mới trong ngành thời trang bằng cách thúc đẩy các mô hình kinh doanh mới, chẳng hạn như cho thuê và bán lại quần áo, và khuyến khích phát triển các vật liệu và công nghệ mới bền vững hơn và thân thiện với môi trường [9,12].

Tạo cơ hội kinh tế: Thực tiễn kinh tế tuần hoàn có thể tạo ra các cơ hội kinh tế trong ngành thời trang bằng cách thúc đẩy các mô hình kinh doanh mới và tạo việc làm mới trong các lĩnh vực như sửa chữa, tái chế và tái chế. Điều này có thể giúp khuyến khích tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội [9,13].

Việc áp dụng các thực hành thời trang tuần hoàn đòi hỏi phải điều chỉnh đáng kể chuỗi cung ứng, cấu trúc kinh doanh và hành vi của người tiêu dùng trong ngành thời trang [9].

Khung pháp lý cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ thực hành thời trang tuần hoàn.

Dưới đây là một số khung pháp lý có thể hỗ trợ thực hành thời trang tuần hoàn:

Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR): EPR là một cách tiếp cận chính sách buộc các nhà sản xuất chịu trách nhiệm về tác động môi trường của sản phẩm của họ trong suốt vòng đời của họ. EPR có thể khuyến khích các nhà sản xuất thiết kế các sản phẩm bền vững hơn có thể được tái sử dụng, tái chế hoặc tái sinh [14,15].

Tiêu chuẩn sản phẩm và ghi nhãn: Tiêu chuẩn sản phẩm và ghi nhãn có thể thông báo cho người tiêu dùng về tác động môi trường và xã hội của sản phẩm. Các tiêu chuẩn và nhãn mác cũng có thể khuyến khích các nhà sản xuất thiết kế các sản phẩm đáp ứng các tiêu chí môi trường và xã hội cụ thể [14,16].

Ưu đãi thuế: Ưu đãi thuế có thể khuyến khích các nhà sản xuất áp dụng các thực hành thời trang tuần hoàn bằng cách cung cấp lợi ích tài chính cho các hoạt động bền vững, chẳng hạn như sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường hoặc giảm chất thải [14,15].

Quy định về chất thải và ô nhiễm: Các quy định về chất thải và ô nhiễm có thể giúp giảm tác động tiêu cực đến môi trường của ngành công nghiệp thời trang bằng cách đặt ra giới hạn về lượng chất thải và ô nhiễm có thể phát sinh. Các quy định này cũng có thể khuyến khích các nhà sản xuất áp dụng các thực hành bền vững hơn [14,16].

Các nguyên tắc kinh tế tuần hoàn đã trở nên nổi bật trong ngành công nghiệp thời trang. Mặc dù đã có một số sáng kiến kinh tế tuần hoàn trong chuỗi sản xuất thời trang, nhưng những thay đổi đối với kinh tế tuần hoàn vẫn còn chậm. Điều này là do nhận thức chưa đến được với dân số quy mô lớn mặc dù thế giới nhận thức rõ hơn về các vấn đề xã hội và môi trường. Người tiêu dùng vẫn không nhìn thấy các vấn đề đạo đức và sinh thái liên quan đến ngành công nghiệp thời trang và tiếp tục bị nhắm mục tiêu bởi các nhà bán lẻ thời trang nhanh lớn bán một phiên bản sai lầm của chủ nghĩa tiêu dùng [17].

Tác giả: Hendra WINASTU, SOLEN Principal Associate – IPC panel coordinator

Biên tập bởi: Nguyen Duy Hung, SOLEN Director – IPC program director

Ngày 16, tháng 11, 2023

Article#: SOLEN-IPC-0028

Tài liệu tham khảo:

 1. Arrigo, E. (2022). Exploring fashion rental during the COVID-19 pandemic. https://doi.org/10.34628/v0as-cj06
 2. Sagapova, N., Buchtele, R., & Dušek, R. (2022). The Fashion Industry and its Problematic Consequences in theGreen Marketing Era a Review. SHS Web of Conferences.
 3. Mohamed, S. (2017). A Study on the Impacts of Fast Fashion on Sustainability in the Women’s Wear Design Field.International Design Journal.
 4. Ryding, D., Navrozidou, A., & Carey, R.J. (2014). The impact of eco-fashion strategies on male shoppers’ perceptionsof brand image and loyalty. International Journal of Business and Globalisation, 13, 173-196.
 5. Michaela, E., & orna, S.L. (2015). Fashion Conscious Consumers, Fast Fashion and the Impact of Social Media onPurchase Intention. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 4, 173.
 6. Mruz, G. (2019). Consumer Response to Sustainable Practices Within the Fashion Industry.
 7. Pucci, E.L., Tufarelli, M., & Giliberti, L. (2022). Slow Fashion Accompanies Digital Towards a Sustainable Future:From Quantity to Quality. Reflections on the New Paradigm of Sustainable Fashion. Proceedings of the Design Society,2, 1091 – 1098.
 8. Kirgecler, S. (2019). Negative Impacts of Fast Fashion from around the world to Turkey – Design a new model forterritorial valorisation and increased awareness.
 9. Kaur, R. (2023). Impact of Circular Economy on Sustainable Fashion: Opportunities and Challenges. InternationalJournal for Research in Applied Science and Engineering Technology.
 10. Jacometti, V. (2019). Circular Economy and Waste in the Fashion Industry. Laws.
 11. Matušovičová, M. (2020). Sustainable fashion as a part of the circular economy concept. Studia CommercialiaBratislavensia, 13, 215 – 223.
 12. Bordoni, G. (2020). Circular economy in the fashion industry: analysis of the impact on supply chain managementand new product development.
 13. Aslan, T., & Akbıyık, A. (2020). The Impact of Circular Economy on the Fashion Industry.
 14. Dissanayake, D.G., & Weerasinghe, D. (2021). Towards Circular Economy in Fashion: Review of Strategies,Barriers and Enablers. Circular Economy and Sustainability, 2, 25 – 45.
 15. Coscieme, L., Manshoven, S., Gillabel, J., Grossi, F., & Mortensen, L.F. (2022). A framework of circular businessmodels for fashion and textiles: the role of business-model, technical, and social innovation. Sustainability: Science,Practice and Policy, 18, 451 – 462.
 16. Wu, D., Zhuang, M., Zhang, X., & Zhao, Y. (2022). Towards Circular Fashion: Design for Community-BasedClothing Reuse and Upcycling Services under a Social Innovation Perspective. Sustainability.
 17. Hugo, A.D., Nadae, J.D., & Lima, R.D. (2021). Can Fashion Be Circular? A Literature Review on Circular EconomyBarriers, Drivers, and Practices in the Fashion Industry’s Productive Chain. Sustainability.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *