HIỆU ỨNG “ĐẢO NHIỆT ĐÔ THỊ” – MẶT TRÁI CỦA ĐÔ THỊ HÓA

1. “Đảo nhiệt đô thị” là gì?

 “Đảo nhiệt đô thị” được định nghĩa là hiện tượng mà tại cùng thời điểm, nhiệt độ trung bình ở khu vực phát triển đô thị với nhiều công trình nhân tạo cao hơn nhiệt độ trung bình ở khu vực công viên và nông thôn có môi trường tự nhiên xung quanh.(1)

2. Nguyên nhân dẫn đến Hiệu ứng “Đảo nhiệt đô thị”
Nguyên nhân chính dẫn đến Hiệu ứng “Đảo nhiệt đô thị” là hiện tượng ngày càng nhiều thảm thực vật và mặt nước bị thay thế bởi các công trình xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu của sự gia tăng dân số ở các thành phố.(2)

Nhiệt được hấp thụ bởi bề mặt trái đất từ bức xạ mặt trời khi mặt trời chiếu sáng.(2)

Nhiệt do các hoạt động của con người tạo ra bao gồm nhiệt từ hoạt động công nghiệp, sản xuất điện, sinh hoạt (làm mát cơ học, sưởi, đun nấu, …) hoặc từ phương tiện giao thông (xe máy, ôtô, …). Nhiệt do con người tạo ra chiếm 1/3 nền nhiệt ở các trung tâm đô thị. Nó phụ thuộc vào mô hình sử dụng năng lượng của người dân thành thị và có thể có chu kỳ theo mùa.(2)

3. Một số giải pháp làm giảm thiểu “Đảo nhiệt đô thị”

  • Xây dựng các cải tiến cơ sở hạ tầng xanh thành các dự án nâng cấp đường phố và cải thiện vốn thường xuyên để đảm bảo tiếp tục đầu tư vào các biện pháp giảm nhiệt trong.(3)
  • Trồng cây và các thảm thực vật khác. Không gian trong khu vực đô thị có thể bị hạn chế, nhưng bạn có thể dễ dàng tích hợp hạng mục công trình xanh nhỏ vào các khu vực có cỏ hoặc cằn cỗi, các khu đất trống và dành quyền ưu tiên trên đường phố.(3)
  • Xây dựng mái nhà xanh – Mái nhà xanh là chiến lược giảm đảo nhiệt lý tưởng, mang lại hiệu quả làm mát trực tiếp và làm mát xung quanh. Ngoài ra, mái nhà xanh còn cải thiện chất lượng không khí bằng cách giảm hiệu ứng đảo nhiệt và hấp thụ các chất ô nhiễm.(3)

[THAM KHẢO] 

  1. Lam Anh. Các Thành Phố Lớn Đối Mặt Với Hiện Tượng Đảo Nhiệt Đô Thị. Nguồn:http://congtrinhxanhvietnam.vn/cac-thanh-pho-lon-doi-mat-voi-hien-tuong-dao-nhiet-do-thi-300366.html 
  2. Nguyễn Thị Thu Thủy & Michael Waibel. 2021. Báo Cáo Quốc Gia Việt Nam số 2 năm 2021: Đảo Nhiệt Đô Thị Và Những Hệ Lụy Đến Với Việt Nam. Nguồn:https://www.researchgate.net/publication/355905756_Nguyen_TTT_Waibel_M_2021_Dao_nhiet_do_thi_va_nhung_he_luy_doi_voi_Viet_Nam_Bao_cao_Quoc_gia_Viet_Nam_Chinh_sach_moi_truong_o_Viet_Nam_So_2_2021_Nha_Xuat_Ban_Thanh_Nien_TP_Ha_Noi_271-281 
  3. Nhiều tác giả. 2023. Reduce Urban Heat Island Effect. Nguồn: https://www.epa.gov/green-infrastructure/reduce-urban-heat-island-effect#:~:text=%22Urban%20heat%20islands%22%20occur%20when,heat%2Drelated%20illness%20and%20mortality

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *