Hợp tác Dự án Quốc tế (IPC): Một buổi họp định kỳ

(19:00 giờ Hà Nội, ngày 04/08/2023) Buổi họp thường kỳ của các Thành viên Ban Hợp tác Dự án Quốc tế (IPC) đã được tổ chức trực tuyến với sự tham gia từ nhiều nơi trong khu vực ASEAN: Myanmar (Dr. Moe), Indonesia (Mr. Kukuh), Lào (Dr. Hendra) và Việt Nam (Mr. Hùng).
 
Buổi họp mặt nhằm chia sẻ những cập nhật và tiến độ hoạt động của SOLEN trong thời gian gần đây:
  • Chương trình Nghiên cứu chung 2023 giữa STT MIGAS (thành phố Balikpapan, Indonesia) và SOLEN: Dự kiến sẽ kết thúc tốt đẹp vào tháng tới theo đúng kế hoạch;
  • Hợp tác giữa CKC (Huế, Việt Nam) và SOLEN: Một buổi thảo luận khác cũng đã diễn ra cùng ngày với một số tin tức tốt lành từ cả hai bên;
  • Hoạt động IPC: các bài báo nghiên cứu khoa học ngắn, chia sẻ kiến thức của chuyên gia SOLEN tới các đối tác (STT MIGAS, CKC và các cá nhân/tổ chức khác);
  • Hoạt động kinh doanh sản phẩm/công nghệ thân thiện môi trường: Mozowood, Fluff Fuel, sơn SomayQ,..
  • Các hoạt động quản trị để điều hành SOLEN trong việc đạt được mục tiêu của SOLEN;
  • vân vân.
Cảm ơn những người tham gia đã dành thời gian cho SOLEN. Một điều thú vị là tất cả các Thành viên IPC đều là cựu sinh viên của AUN/SEED-Net (Một chương trình được hỗ trợ bởi Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, JICA). Và họ là bạn của nhau trước khi là cộng sự của nhau.
 
Từ khóa: #IPC #ASEAN #STTMIGAS #BALIKPAPAN #CKC #Mozowood #Flufffuel #SomayQ #AUN/SEED-Net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *