Khám phá sự đa dạng của các khái niệm về Tự nhiên ở Đông Á và Đông Nam Á

Bài báo “Khám phá sự đa dạng của các khái niệm về Tự nhiên ở Đông và Đông Nam Á” có sự tham gia của đại diện công ty đã được đăng trên tạp chí Nature vào ngày 31/5/2022.

+ Bài báo làm sáng tỏ sự đa dạng của các ý nghĩa và nội hàm có xu hướng bị mất hoặc bị ẩn trong các bản dịch giữa các khái niệm khác nhau về tự nhiên ở Đông và Đông Nam Á. Xem xét lại các ý kiến về tự nhiên/thiên nhiên trong tiếng Trung, Nhật, Việt, Philippines, Tagalog, Cebuano, Lumad, Indonesia, Miến Điện, Nepal, Khmer và Mông Cổ và cho thấy rằng sự tinh tế về mặt khái niệm của tự nhiên thường ẩn chứa những điểm không phù hợp với vũ trụ học chuyên sâu.
+ Bài báo kết luận bằng cách gợi ý rằng sự đa dạng về khái niệm cần được thể hiện trong các báo cáo toàn cầu về tính bền vững, có thể được thúc đẩy bởi sự tham gia trực tiếp của các chuyên gia bởi các tư tưởng truyền thống hoặc những người có khả năng tiếp cận và diễn giải kiến thức bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh.

Việc xem xét tính đa dạng của các khái niệm hóa về tự nhiên có thể dẫn đến các quyết định tốt hơn về tính bền vững, nâng cao khả năng chấp nhận và hiệu quả của các chính sách môi trường trong bối cảnh quốc gia cũng như quốc tế. Các giải pháp và chính sách trên thực tế phải được thiết kế dựa trên khung khái niệm và văn hóa của địa phương.

Chi tiết về bài báo Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.