KHÍ NÔNG VÀ DÒNG KHÍ NÔNG LÀ GÌ?

I. Các khái niệm liên quan

– Khí nông được định nghĩa là bất kỳ vùng chứa hydrocarbon nào có thể gặp ở độ sâu gần bề mặt hoặc đường bùn. Nói chung, không thể đóng kín và ngăn chặn dòng khí từ vùng nông vì tính toàn vẹn của hệ tầng yếu có thể dẫn đến sự phá hủy và lún lên bề mặt/đường bùn;

– Dòng khí nông là một hiện tượng hấp dẫn có tiềm năng cách mạng hóa việc sản xuất dầu khí. Nó xảy ra khi chất lỏng có áp suất cao được giải phóng từ các bể chứa dưới bề mặt, dẫn đến những thay đổi năng động trong môi trường cả trên đất liền và ngoài khơi.

II. Khí nông và ý nghĩa của nó tới phát triển bền vững

  • Khí nông có thể được sử dụng cho các ứng dụng sưởi ấm và làm mát, giảm chi phí năng lượng;
  • Khí nông có thể được sử dụng để cung cấp nước nóng cho sinh hoạt;
  • Khí nông là nguồn năng lượng sạch và hiệu quả, giảm lượng khí thải carbon và ô nhiễm không khí;
  • Khí nông có thể được sử dụng để cung cấp năng lượng cho các quy trình công nghiệp như sản xuất.
  • Khí nông có thể được sử dụng để tạo ra điện, cung cấp giải pháp thay thế cho các nguồn năng lượng truyền thống.

=> Khí nông là nguồn năng lượng tái tạo, là sự lựa chọn bền vững cho tương lai.

=> Nhưng mặt khác, khí nông được coi là một trong những mối nguy hiểm địa chất nghiêm trọng nhất trong khoan nước sâu vì nó có đặc tính diễn ra đột ngột và khó xử lý.

  • Khí nông trong quá trình khoan rất nguy hiểm vì nó có thể gây ra hiện tượng thoát khí không kiểm soát được. Sự phun trào có thể gây cháy, nổ và hủy hoại môi trường. Ngoài ra, khí nông có thể dẫn đến các vấn đề về kiểm soát, trong đó áp suất từ ​​khí đẩy bùn và các vật liệu khác ra khỏi giếng. Điều này có thể gây hư hại bề mặt và có khả năng gây ô nhiễm các nguồn nước gần đó.
[THAM KHẢO]
  1. WC Goins, Jr.; GL Abies. The Causes of Shallow Gas Kicks. 1987. The SPE/IADC Drilling Conference, New Orleans, Louisiana, March 1987. https://doi.org/10.2118/16128-MS.
  2. N. J. Adams; L. G. Kuhlman. Case History Analyses of Shallow Gas Blowouts. 1987. The SPE/IADC Drilling Conference, New Orleans, Louisiana, March 1987. https://doi.org/10.2118/19917-MS.
  3. Nhiều tác giả. Simulation of Shallow Gas Invasion Process During Deepwater Drilling and Its Control Measures. 2022. Journal of Ocean University of China. https://doi.org/10.1007/s11802-022-4855-z

Bài trình bày tổng kết – Chương trình nghiên cứu chung SOLEN-STT MIGAS 2023

Đăng ký tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *