Không gian thực hành và thí nghiệm tại trường STT Migas

Không gian thực hành

tại STT Migas

Thiết bị thực hành

Phòng điều khiển

Phòng thí nghiệm dự kiến 

Trường STT – Migas có 5 Khoa chính với nhiều phòng thực hành và thí nghiệm cho từng khoa

1. Kỹ thuật Dầu khí
2. Công nghiệp Dầu khí
3. Kỹ thuật đo lường dầu khí và kỹ thuật điện tử
4. Kỹ thuật chế biến dầu khí
5. Kỹ thuật địa chất

Phòng thí nghiệm tại khoa địa chất

Phòng thí nghiệm tại các khoa khác

Khu vực phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm tại STT – Migas được trang bị đầy đủ các trang thiết bị sử dụng cho các môn học nghiên cứu về dầu khí, địa chất,…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *