Lê Duy Hưng – Nhân viên thực tập

Lê Duy Hưng là một mảnh ghép mới của gia đình SOLEN. Lê Duy Hưng gia nhập SOLEN với vị trí thực tập sinh môi trường. 

Hưng là sinh viên năm thứ ba chuyên ngành Kỹ thuật môi trường của Trường Hóa Và Khoa Học Sự Sống – Đại học Bách Khoa Hà Nội. Là một sinh viên ngành môi trường, Hưng có mong muốn tìm kiếm những giải pháp bền vững cho tình hình ô nhiễm tại Việt Nam. Do đó, trong quá trình gia nhập vào SOLEN, Hưng đã tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn như:

  • Viết Báo cáo tổng quát về “Chính sách hỗ trợ của Nhà nước và trách nhiệm của nhà sản xuất (EPR) đối với tái chế và xử lý rác thải nhựa”
  • Tham gia đề xuất giải pháp môi trường cho PURE OCEAN CHALLENGES; 

Là  một thành viên mới trong gia đình SOLEN, Hưng vẫn đang cố gắng nỗ lực để chứng minh năng lực của mình và trở thành một thực tập sinh tiềm năng. Trong tương lai, Hưng có mong muốn đóng góp cho việc xây dựng những mô hình phát triển kinh tế bền vững, từ đó giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại Việt Nam. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *