Tiến sĩ Hendra Winastu, cộng sự của SOLEN, ủy viên điều hành chương trình IPC

Tiến sĩ
Hendra Winastu

Get in touch
Tiến sĩ Hendra Winastu là một học giả người Indonesia từng học tại Đại học Philippine-Diliman (UPD) (https://upd.edu.ph/) trong khuôn khổ chương trình AUN / SEED-Net của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) (https://seed-net.org/).
 
Anh là một chuyên gia nhiệt huyết và có bề dày kinh nghiệm trong học thuật với tư cách là thạc sĩ và tiến sĩ, nghiên cứu trong lĩnh vực kỹ thuật môi trường; kinh nghiệm trong các dịch vụ tư vấn với tư cách là chuyên gia cao cấp về môi trường, tập trung vào đánh giá, quản lý và giám sát môi trường; cũng như trong lĩnh vực năng lượng với tư cách là một phần của nhóm quản lý giảm thiểu tác động, quản lý và giám sát hoạt động của các Dự án.

 

Hiện nay, anh là Phó phòng Quản lý Môi trường tại một trong những dự án thủy điện ở CHDCND Lào và là thành viên của Hiệp hội Nghề nghiệp, Hiệp hội Các nhà địa chất Indonesia (IAGI). Lĩnh vực chuyên môn của anh hiện tại là Quản lý dự án, thông tin môi trường, đánh giá môi trường – tuân thủ – quản lý – giám sát, quản lý đầu nguồn và đa dạng sinh học.

Với chuyên môn xuất sắc và kinh nghiệm nghiên cứu dày dặn của mình, anh đã hình dung ra tầm quan trọng của chất lượng môi trường đối với sinh kế bền vững của người dân trong khu vực Đông Nam Á. Đây trở thành tiền đề để thiết lập mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa các bên liên quan trong khu vực, bắt đầu từ Chương trình Hợp tác Dự án Quốc tế (IPC) giữa SOLEN JSC. và các đối tác tiềm năng. Anh hiện đang làm việc cùng với các thành viên của SOLEN JSC. với tư cách là một trong những người thuộc hội đồng quản trị SOLEN-IPC để cùng nghiên cứu và thiết lập quan hệ đối tác lâu dài với Sekolah Tinggi Teknik Minyak dan gas (STT Migas) Indonesia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *