Mở đăng ký – Khóa học ngắn hạn & chuyến du lịch sinh thái – SOLEN & Dr. Laÿna Droz, tháng 9/2023

Khóa học ngắn hạn kết hợp du lịch sinh thái

SOLEN & PGS. TS. Laÿna Droz, Tháng 9, 2023

1. Chuyên gia hướng dẫn

TS. Laÿna Droz: Trợ lý giáo sư về Nghiên cứu Môi trường toàn cầu tại đại học Tokyo.

2. Mô tả chương trình

Tên chương trình: Khóa học “Quan điểm & Giá trị trong Tự nhiên” kết hợp hoạt động du lịch sinh thái

Chương trình kết hợp giữa khóa học trực tuyến và trực tiếp “Quan điểm & Giá trị trong Tự nhiên” – “Views and Values of Nature” (khóa học bằng tiếng anh) và hoạt động du lịch sinh thái đến vườn Quốc gia Xuân Thủy – Nam Định, Việt Nam

Thời gian: Tháng 9/2023

Địa điểm:

 • Khóa học trực tuyến trên nền tảng Microsoft Teams và trực tiếp tại văn phòng SOLEN, 136 Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Chuyến đi du lịch sinh thái: Vườn Quốc gia Xuân Thủy, Giao Thiện, Giao Thủy, Nam Định.

Đăng ký ngay!

Ngày mở đăng ký11 tháng 8 năm 2023
Ngày hết hạn:          10 tháng 9 năm 2023                                                       (23 giờ 59 phút, giờ Hà Nội)
 • Vui lòng đọc kỹ các thông tin dưới đây về khóa học chuyên sâu và chuyến du lịch sinh thái trước khi đăng ký tham gia chương trình.
 • Đối với khóa học chuyên sâu ngắn hạn, học viên có thể tham gia bất kỳ buổi nào trong số ba buổi của khóa học tùy thuộc vào thời gian của họ!

SOLEN rất mong nhận được đơn đăng ký của các bạn!

Views & Values of Nature
(Khóa học chuyên sâu ngắn hạn)

Chủ đề, từ khóa: Môi trường, khoa học, chính sách, đạo đức
Tiêu chí học viên: Khóa học dành cho bất kỳ ai quan tâm đến mối tương quan giữa môi trường, xã hội và văn hóa và có thể trao đổi, tiêp thu kiến thức bằng tiếng anh.
Tổng quan khóa học: Khóa học cung cấp các kiến thức hữu ích về phân tích văn hóa xã hội và đạo đức để hiểu mối quan hệ giữa môi trường và xã hội, nhằm mục đích tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản của tính bền vững từ góc độ liên ngành.


Các mục kiến thức sẽ được học và thảo luận:

 • Khoa học: Mất đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu và ảnh hưởng từ đại dịch (IPCC & IPBES)
 • Đạo đức môi trường
 • Tính bền vững và thay đổi mang tính chuyển hóa: Điều gì cần thay đổi? Điều gì cần duy trì?
 • Giá trị của Tự nhiên
 • Quan điểm về Tự nhiên: “Tự nhiên” là gì trong các nền văn hóa và ngôn ngữ khác nhau?
 • “Lo lắng sinh thái” và “Cảm xúc sinh thái”
 • Tài nguyên: Chủ nghĩa dân tộc sinh thái và chủ nghĩa phương đông sinh thái
 • Các buổi thảo luận

Views & Values of Nature (Khóa học chuyên sâu ngắn hạn) – Lịch trình

3 buổi (2-3 giờ mỗi buổi học)
Buổi 1 Buổi 2 Buổi 3
45 phút Kiến thức cung cấp bởi giáo viên hướng dẫn + Hỏi đáp
Khoa học: Mất đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu và ảnh hưởng từ đại dịch (IPCC & IPBES)
O: Học cách đọc các báo cáo nghiên cứu của Liên Hợp Quốc và cách thức thực hiện
Kiến thức cung cấp bởi giáo viên hướng dẫn + Hỏi đáp
Tóm tắt buổi 1
Giá trị của thiên nhiên và sống hòa hợp với thiên nhiên
O: Ánh xạ các giá trị của tự nhiên
Kiến thức cung cấp bởi giáo viên hướng dẫn + Hỏi đáp
Tóm tắt ngắn gọn các buổi 1-2

Tài nguyên: Chủ nghĩa dân tộc sinh thái và chủ nghĩa phương đông sinh thái

O: Xác định các giả định đằng sau một số hướng giải thích

Giải lao (5 phút) (5 phút) (5 phút)
45 phút Kiến thức cung cấp bởi giáo viên hướng dẫn + Hỏi đáp
Đạo đức môi trường
O: Phân biệt giữa mô tả, quy chuẩn và quy định
Kiến thức cung cấp bởi giáo viên hướng dẫn + Hỏi đáp
“Tự nhiên” là gì trong các ngôn ngữ và các nền văn hóa khác nhau?
O: Xác định giới hạn của khoa học và vai trò của văn hóa (tư duy phản biện)
Thảo luận:

5-10 thông điệp chính từ khóa học
Hỏi đáp

Giải lao (5 phút) (5 phút)
45 phút Thảo luận: Tính bền vững và thay đổi mang tính chuyển hóa:
Duy trì điều gì, thay đổi điều gì?
O: Nhận tổng quan về các chế độ xem khác nhau
Workshop
“Lo lắng sinh thái” và “cảm xúc sinh thái”
Bài tập “Suy nghĩ vượt trội” thực hiện theo cặp
(Chia sẻ vị thế trước + sau khi thực hiện)
O: Động não & tư duy sáng tạo

Mục tiêu của khóa học

Thông qua khóa học này, học viên dự kiến sẽ:
Có cái nhìn tổng quan về các quan điểm khác nhau liên quan đến tính bền vững và đạo đức môi trường;
Hiểu các khía cạnh chính trị và đạo đức làm cơ sở cho mối quan hệ giữa xã hội, văn hóa và môi trường;
Phân tích đánh giá các nguồn tài liệu khoa học bằng cách hiểu các quy trình làm việc của các chính sách khoa học về các vấn đề môi trường như mất đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu.
Kỹ năng:
 • Biết đánh giá xem xét các nguồn tài liệu khoa học;
 • Áp dụng tư duy đánh giá vào các khía cạnh chính trị và đạo đức liên quan đến mối quan hệ giữa môi trường, văn hóa và xã hội;
 • Có thể tham gia vào các cuộc thảo luận liên ngành với các bên liên quan khác nhau.
Phương pháp giảng dạy:
 • Khóa học sẽ sử dụng các công cụ PowerPoint, video và viết bảng;
 • Thực hiện làm việc nhóm;
 • Khối lượng bài học trước khi lên lớp [chuẩn bị và ôn tập]: Không có.
Phương pháp đánh giá:
Chuyên cần và tham gia: 60%; Làm việc nhóm: 40%.

TS. Laÿna Droz

Trợ lý Giáo sư tại Đại học Tokyo, Điều phối viên tại Mạng lưới Triết học Môi trường Châu Á

Chuyên môn:

– Khám phá vai trò của lăng kính văn hóa trong các chính sách khoa học về các vấn đề môi trường
– Thực hiện một cách tiếp cận thực tế để hoạch định chính sách môi trường và đạo đức ở quy mô toàn cầu

Vườn quốc gia Xuân Thủy

Xuân Thủy là khu Ramsar thứ 50 của thế giới (1989) và là khu Ramsar đầu tiên của Đông Nam Á. Năm 1995, Chính phủ quyết định thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Xuân Thủy tại khu vực này, khu vực này đã được nâng cấp thành Vườn quốc gia Xuân Thủy (VQGXT) (2003). Bên cạnh đó, VQGXT được công nhận là vùng lõi quan trọng của Khu dự trữ sinh quyển vùng châu thổ sông Hồng (2004). Tất cả các danh hiệu quốc gia và quốc tế của Khu Ramsar Xuân Thủy, VQG Xuân Thủy và Khu dự trữ sinh quyển phần nào phản ánh tầm quan trọng/giá trị của khu vực này về bảo tồn đa dạng sinh học, kinh tế – xã hội, giáo dục môi trường và xã hội, và du lịch sinh thái.

https://www.vuonquocgiaxuanthuy.org.vn/
Xem thêm thông tin về vườn quốc gia xuân thủy

Hình ảnh: lukhach24h.com

Hình ảnh: baotainguyenmoitruong.vn

Hình ảnh: dulich24.com.vn

Hình ảnh: lukhach24h.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *