Hội nghị chuyên đề trực tuyến NAEP năm 2023 – Kêu gọi tham gia

Thông báo

NAEP

Hội nghị chuyên đề

trực tuyến

2023

Kêu gọi tham gia

Hội thảo trực tuyến năm 2023 của Mạng lưới Triết học Môi trường Châu Á

Sự kiện kêu gọi Thông tin chi tiết

 

NAEP – HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ TRỰC TUYẾN NĂM 2023

KÊU GỌI THAM GIA
 
Hội thảo trực tuyến năm 2023 của Mạng lưới Triết học Môi trường Châu Á
 
Ngày:  2-3 tháng 11 (không tính phí hội nghị, miễn phí tham gia)
 
Chủ đề: Thực vật & động vật trong triết lý môi trường Châu Á
 
Triết học môi trường khám phá cách mà chúng ta – con người, liên quan đến môi trường. Môi trường, hay “Thiên nhiên”, bao gồm rất nhiều yếu tố, kể cả thực vật và động vật. Ở châu Á, nơi mà thế giới quan, truyền thống, triết học và các quan điểm cơ bản vô cùng đa dạng, chúng ta tiếp cận tri thức về động – thực vật thông qua các phạm trù, khái niệm hóa và tường thuật khác nhau. Hội nghị chuyên đề này được tạo ra nhằm hỗ trợ trao đổi về sự đa dạng này, từ đó thúc đẩy đối thoại hướng tới các giải pháp bền vững.
 
Hội nghị chuyên đề trực tuyến NAEP 2023 hoan nghênh sự đóng góp của các học giả, học viên và các bên liên quan về nhiều khía cạnh trong thế giới quan của châu Á, bao gồm nhưng không giới hạn về:
 
  • Khái niệm về thực vật và động vật ở châu Á
  • Tường thuật, câu chuyện và nghệ thuật về động vật và thực vật trong thực hành tri thức địa phương
  • Kiến thức sinh thái truyền thống của cộng đồng địa phương và bản địa
  • Kiến thức cơ bản về thực vật và động vật
  • Thực hành văn hóa xã hội bền vững liên quan đến thực vật và động vật
  • Mạng lưới văn hóa sinh học và các hình thức di sản
  • Nữ quyền sinh thái
  • Động vật học và thực vật học
Các học giả mới và trung niên đặc biệt được khuyến khích gửi đề xuất.
 
Chúng tôi hoan nghênh các bản tóm tắt cho các bài thuyết trình cá nhân, áp phích trực tuyến và đề xuất cho hội thảo. Vui lòng gửi bản tóm tắt 200-250 từ của bạn qua email đến asiaenviphilo@gmail.com, bao gồm tên, liên kết và thông tin liên hệ của bạn, trước ngày 31 tháng 7 năm 2023.
 
Ngôn ngữ: Ngôn ngữ chính của hội nghị là tiếng Anh. Hội nghị này hướng đến sự thân thiện với những người không phải là người bản ngữ, vì vậy tiếng Anh tại hội nghị sẽ được trình bày chậm và dễ hiểu. Nếu bạn muốn trình bày bằng một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
Ban tổ chức: Orika Komatsubara, Laÿna Droz, Dipanwita Pal, Duy Hung Nguyen, Concordia Marie Lagasca-Hiloma, Jerry D. Imbong, John C. Ryan, Sethunarayanan Nagarajan, Romaric Jannel.
 
Giới thiệu về Mạng lưới Triết học Môi trường Châu Á (NAEP)
 
Mạng lưới Triết học Môi trường Châu Á (NAEP) được thành lập bởi một nhóm học giả trong lĩnh vực triết học môi trường ở Châu Á vào năm 2019. Mục tiêu đặt ra là hỗ trợ các công việc liên quan đến triết lý môi trường, truyền thống tư tưởng của Châu Á hoặc liên quan đến quan điểm cơ sở và các vấn đề về môi trường ở Châu Á.

Website chính thức: www.asiaenviphilo.com

Tìm hiểu thêm về Hội nghị tại các địa chỉ sau: Philevents,  Philpaper CfP, Facebook, Twitter, và LinkedIn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *