Ngày 10 tháng 10 năm 2023: Họp định kỳ IPC

(10/10/2023) Buổi họp trực tuyến định kỳ của Chương trình Hợp tác Dự án Quốc tế (IPC) đã diễn ra với sự tham gia của các thành viên: TS. Moe Thazin Shwe (Myanmar), TS. Hendra Winastu (Lào), Ông Kukuh Jalu Waskita (Indonesia) và Ông Nguyễn Duy Hùng (Việt Nam).

Các thành viên IPC đã thảo luận về những hoạt động thời gian qua cũng như kế hoạch thời gian tới:

  • Tiến độ và lịch trình buổi trình bày báo cáo tổng kết Chương trình nghiên cứu chung 2023 với trường STT MIGAS (Balikpapan, Indonesia);
  • Hoạt động hợp tác sắp tới giữa SOLEN với STT MIGAS: nghiên cứu chung, hợp tác giảng dạy, chia sẻ kiến thức,…;
  • Tình hình hoạt động của SOLEN tại Việt Nam;
  • Ý tưởng về các hoạt động khác sắp tới của IPC;

Tạo dựng một sân chơi để nâng cao trình độ nhân lực và gia tăng kết nối nguồn lực về Môi trường trong khu vực ASEAN là mục đích mà IPC hướng tới.

2 thoughts on “Ngày 10 tháng 10 năm 2023: Họp định kỳ IPC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *