Ngày 16/10/2022, SOLEN đã có chuyến đi thực hiện khảo sát hộ gia đình tái chế nhựa tại Triều Khúc, Hà Nội

Các thành viên của SOLEN đã thực hiện chuyến đi khảo sát hộ gia đình tái chế nhựa tại làng nghề Triều Khúc để phục vụ cho việc đề xuất sáng kiến “Giảm thiểu ô nhiễm ở làng nghề tái chế nhựa”

 

Theo như thông tin khảo sát đươc, các hộ tái chế được phân chia theo nguyên liệu đầu vào khác nhau. Các hộ sản xuất được tập trung tại một khu vực, cách biệt so với khu dân cư, tuy nhiên hệ thống máy móc và công nghệ còn thô sơ và đã khá cũ. Nước thải vẫn chưa có hệ thống xử lý tập trung. Bên cạnh đó, khí thải và chất thải rắn đều được thải trực tiếp ra môi trường mà không qua hệ thống xử lý nào. Điều này dẫn đến chất lượng môi trường ở khu vực làng nghề chưa thực sự đảm bảo và cần phải có những biện pháp giảm thiểu thích hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *