Phân tích các hạt vi nhựa bằng kính hiển vi soi nổi 

Các hạt vi nhựa được xác định bằng kính hiển vi soi nổi với độ phóng đại 10 × 4: (a) mảnh vụn nhựa dạng hạt (chưa xác định được loại nhựa); (b) sợi filament (giả định: polyester hoặc PE); (c) mảnh vỡ không rõ ràng (giả định: polyetylen hoặc PET); và d ni lông (NY). Các biểu tượng được chỉ bằng mũi tên màu đỏ là hạt cát (Sn), mai của côn trùng (IC) và vi nhựa (MP)
Nguồn: https://link.springer.com/article/10.1007/s11270-021-05142-y

Phân tích vi nhựa bằng kính hiển vi soi nổi là phương pháp sàng lọc nhanh đầu tiên để xác định vi nhựa dựa trên hình dạng, kích thước và màu sắc của nó. Kính hiển vi soi nổi có cách sử dụng đơn giản, nhanh chóng, rẻ tiền và dễ dàng di chuyển nên trở thành công cụ phổ biến trong phân tích vi nhựa. Hình ảnh phóng đại bằng kính hiển vi soi nổi sẽ cung cấp thông tin chi tiết cần thiết về kết cấu bề mặt và cấu trúc của các vật thể để xác định các hạt khả nghi, hạt giống như nhựa nhưng chỉ giới hạn ở kích thước > 1mm. (1) Kính hiển vi soi nổi có thể được sử dụng để kiểm tra ba chiều, quan sát các mẫu từ hai góc độ khác nhau đến một mức độ nào đó để có thể quan sát nổi, bởi vì hệ thống chiếu sáng của kính hiển vi soi nổi đến từ bên trên và ngược lại với kính hiển vi quang học.

Trước khi phân tích bằng kính hiển vi soi nổi, vi nhựa từ môi trường xử lý cấp ba hoặc môi trường nước được lọc bằng giấy lọc và sấy khô ở 60°C. Để hỗ trợ cho việc phân tích mẫu, có thể sử dụng các tham chiếu trực quan, chẳng hạn như các cách tử màu đen in sẵn. (2) Dưới kính hiển vi soi nổi, vi hạt nhựa được phân thành bốn loại (mảnh, sợi, tấm và polystyrene mở rộng (EPS). (3) Cần lưu ý rằng quan sát sử dụng kính hiển vi soi nổi đối với các vật liệu sinh học từ các mẫu trầm tích và lưới neuston cho thấy (1) Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng tỷ lệ nhận dạng sai các hạt giống nhựa bằng phương pháp kính hiển vi soi nổi thường là hơn 20% và hơn 70% đối với các hạt trong suốt. Vì vậy, các phương pháp phân tích khác như Quang phổ hồng ngoại biến đổi Fourier (FTIR) hoặc Quang phổ Ramen có thể cần thiết để xác nhận thêm sự hiện diện của vi hạt nhựa và xác định thành phần hóa học của chúng.

Tài liệu tham khảo:

  • W. J. Shim et al, (2013) , “Identification methods in microplastic analysis: a review” , This journal of The Royal Society of Chemistry 2, 00, 1-3 
  • J. Caldwell et al., 2022,  “ The micro-, submicron-, and nanoplastic hunt: A review of detection methods for plastic particles”, Chemosphere 293,133514
  • Song YK, Hong SH, Jang M et al (2015) “A comparison of Microscopic and spectroscopic identification for analysis of microplastics in environmental samples”. Mar Poll Bull 93:202–209.

Tác giả: Moe Thazin Shwe, Cộng sự Nghiên cứu của SOLEN – Thành viên hội đồng IPC

Biên tập: Hendra WINASTU, Cộng sự chính SOLEN – Thành viên hội đồng IPC

Ngày: 28/02/2023

Bài báo#: SOLEN-IPC-0011

2 thoughts on “Phân tích các hạt vi nhựa bằng kính hiển vi soi nổi 

  1. Pingback: Xác định các hạt vi nhựa bằng phương pháp phân tích nhiệt - SOLEN

  2. Pingback: Các phương pháp phân tích hạt vi nhựa - SOLEN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *