SOLEN tham gia Hội nghị chuyên đề quốc tế năm 2023 của Đại học Kyoto về Giáo dục và Nghiên cứu Môi trường Toàn cầu tại Châu Á

Hội nghị chuyên đề quốc tế năm 2023 của Đại học Kyoto về Giáo dục và Nghiên cứu Môi trường Toàn cầu tại Châu Á đã diễn ra vào ngày 11/12/2023, từ 9:00 đến 15:30 giờ Việt Nam, với hình thức trực tuyến và trực tiếp tại Trường đại học Nông Lâm, Đại học Huế. SOLEN vinh dự tham gia với hai bài trình bày nghiên cứu. Thông tin chi tiết tại bảng dưới.

Bài trình bày Thông tin

1. Nghiên cứu xác định loại xe máy được sử dụng phổ biến nhất tại thành phố Hà Nội, Việt Nam (A study on the investigation of the dominant type of motorcycles in Hanoi, Vietnam)

Tóm tắt: Nghiên cứu thực hiện khảo sát xác định loại xe máy phổ biến ở Hà Nội bằng cách sử dụng bảng câu hỏi với 1.005 phản hồi và phương pháp đếm số lượng xe máy với 134.624 xe (đang di chuyển trên đường) và 1.962 xe (đang đậu cố định tại một địa điểm). Kết quả cho thấy loại xe máy được sử dụng phổ biến nhất tại Hà Nội là Honda Wave Alpha, tiếp theo là nhóm xe Honda Lead, Honda Air Blade và Honda Vision.
  Người trình bày: Đinh Quốc Huy
  Xem áp phích (Poster) nghiên cứu: TẠI ĐÂY

2. Nghiên cứu về đặc trưng lái ngoài thực tế đối với xe máy tại thành phố Hà Nội, Việt Nam (Determining real-world driving characteristics of motorcycles in Hanoi, Vietnam)

Tóm tắt: Nghiên cứu thực hiện phân tích dữ liệu lái xe ngoài thực tế để xác định 14 thông số đặc trưng nhằm mục đích phát triển chu trình lái xe đặc trưng cho xe máy tại Hà Nội, Việt Nam. Dữ liệu lái được thu thập và xử lý từ 96 hành trình lái trên 14 tuyến đường tự thiết kế. Kết quả được so sánh với hai thành phố Edinburgh và Delhi, xe máy ở Việt Nam di chuyển với quãng đường ngắn hơn và thời gian chạy không tải nhiều hơn.
  Người trình bày: Chu Thị Thục Trinh
  Xem áp phích (Poster) nghiên cứu: TẠI ĐÂY 

Hai bài trình bày đã được hoàn thành theo đúng khuôn khổ của Hội nghị và tạo nên một dấu ấn cho SOLEN trong môi trường học thuật quốc tế. SOLEN cũng là công ty tư nhân duy nhất góp mặt và có bài trình bày trong Hội nghị lần này. Ngoài ra, tham gia Hội nghị lần này đã giúp SOLEN học hỏi được nhiều kinh nghiệm và kiến thức quý giá.

Với những dự án nghiên cứu và hướng phát triển hiện tại, SOLEN hy vọng sẽ ngày càng mở rộng mạng lưới nghiên cứu giữa các cơ sở giáo dục, các tổ chức học thuật và khu vực tư nhân.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *