Cuộc họp định kỳ trong khuôn khổ Dự án nghiên cứu chung 2023 giữa SOLEN và trường STT Migas, Indonesia

Trong cuộc họp, hai bên đã cùng nhau thảo luận và đưa ra các dự án các chủ đề đề xuất dành cho nghiên cứu chung sẽ được thực hiện tại thành phố Balikpapan trong thời gian tới.

Các chủ đề được đề xuất bao gồm: 

  • Tai biến địa chất và kế hoạch giảm thiểu;
  • Ô nhiễm nước giếng;
  • Đánh giá tác động môi trường của hoạt động thăm dò dầu khí.

Căn cứ vào mục tiêu của nghiên cứu chung và nguồn lực hiện có, một chủ đề thích hợp đã đang được cân nhắc lựa chọn.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *