Ứng phó với ô nhiễm rác thải nhựa

Nguồn Hình ảnh 

Ô nhiễm rác thải nhựa đang trở thành một vấn đề toàn cầu. Từ năm 1950 đến năm 2017, trong số 9,2 tỷ tấn nhựa được sản xuất thì khoảng 7 tỷ tấn đã trở thành rác thải nhựa, đã kết thúc tại các bãi chôn lấp hoặc bị đổ bỏ.(1)
 
Rác thải nhựa khó phân hủy và là mối đe dọa đáng kể đối với hệ sinh thái, động vật hoang dã và sức khỏe con người. Sự tương tác giữa vi sinh vật và nhựa, cũng như quá trình phân hủy sinh học này thực sự là một lĩnh vực nghiên cứu quan trọng. Việc phát hiện ra các vi sinh vật có thể phân hủy nhựa đã cho thấy nhiều hứa hẹn trong việc giải quyết vấn đề ô nhiễm nhựa. Một số vi sinh vật có khả năng tiết ra các enzyme có thể phân hủy một số loại nhựa, trong khi một số khác có thể sử dụng nhựa làm nguồn carbon để phát triển.
 
Những phát hiện này đã mở ra khả năng cho các giải pháp công nghệ sinh học tiềm năng để xử lý rác thải nhựa. Tuy nhiên, không có giải pháp chung cho tất cả các loại hình rác thải nhựa do có rất nhiều loại nhựa và tính chất hóa học của chúng cũng có phần khác nhau. Một số loại nhựa dễ phân hủy hơn các loại nhựa khác và việc tìm ra các phương pháp hiệu quả để xử lý các loại rác thải nhựa khác nhau vẫn là một thách thức. Việc tích hợp các phương pháp vật lý, hóa học và sinh học cùng với các biện pháp thực hành phân loại chất thải phù hợp là cần thiết để quản lý chất thải nhựa hiệu quả. Cách tiếp cận này có thể bao gồm các công nghệ tái chế, biến chất thải thành năng lượng và thúc đẩy việc sử dụng các chất thay thế có thể phân hủy sinh học cho nhựa. Các phương pháp truyền thống phổ biến như chôn lấp và đốt rác không bền vững về lâu dài và có thể gây tác động xấu đến môi trường và các cộng đồng xung quanh. Các bãi chôn lấp có thể gây ô nhiễm đất và nước. Việc đốt rác có thể giải phóng các chất ô nhiễm có hại vào không khí.
 
Hành động của mỗi cá nhân là rất quan trọng trong việc ứng phó với vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa. Và với một vấn đề toàn cầu như ô nhiễm rác thải nhựa, những nỗ lực tập thể được tạo ra từ các cá nhân có thể đem lại sự khác biệt đáng kể.
 
Bằng cách giảm tiêu thụ nhựa, tái chế, xử lý rác thải nhựa đúng cách và ủng hộ các chính sách thúc đẩy phát triển bền vững, các cá nhân có thể đóng góp cho một môi trường sạch hơn và lành mạnh hơn. Giáo dục và nhận thức đóng vai trò quan trọng trong việc khuyến khích hành động cá nhân. Các chính phủ, tổ chức và cộng đồng nên hợp tác với nhau để nâng cao nhận thức về tác động của ô nhiễm nhựa và thúc đẩy các hoạt động xử lý và sử dụng nhựa có trách nhiệm.
 
Cuối cùng, giải quyết ô nhiễm nhựa đòi hỏi một cách tiếp cận đa diện, liên quan đến các cá nhân, doanh nghiệp, chính phủ và hoạt động nghiên cứu khoa học. Bằng cách chịu trách nhiệm tập thể và thực hiện các thay đổi ở cả cấp độ cá nhân và hệ thống, chúng ta có thể hướng tới việc giảm thiểu mối đe dọa ô nhiễm nhựa và bảo tồn hành tinh cho các thế hệ tương lai.

 

Tài liệu tham khảo (1). https://www.unep.org/plastic-pollution

Tác giả: Moe Thazin Shwe, Cộng sự nghiên cứu của SOLEN – Thành viên hội đồng IPC 
Biên tập: Hendra Winastu, Cộng sự chính của SOLEN – Điều phối viên hội đồng IPC 

Ngày: 25/7/2023
Bài báo số: SOLEN-IPC-0022

Xem bài báo trước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *