Video Podcast 4

Video podcast 4

Chia sẻ kiến thức về Hệ thống Đánh giá tác động môi trường tại Myanmar

Chi tiết

Xuất bản ngày 04/7/2023

Diễn giả: TS. Ni Lar Wynn 

Dẫn chương trình: TS. Moe Thazin Shwe

Playlist: Đánh giá tác động môi trường

© Copyright by SOLEN Environmental Solutions JSC. ☞ Do not Reup

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *