15/02/2023: Trao giấy chứng nhận tham gia Chương trình Nghiên cứu chung SOLEN-STT MIGAS 2023

Ngày 15/2/2023, SOLEN hân hạnh trao giấy chứng nhận tham gia nghiên cứu tại STT Migas cho thí sinh xuất sắc Chu Thị Thục Trinh. Trinh đã vượt qua vòng đơn và phỏng vấn với các đại diện của SOLEN và STT Migas để trở thành người duy nhất được chọn và là đại diện của Việt Nam sang nghiên cứu tại Indonesia.

Theo như đã đề xuất, Trinh sẽ đi thực tế và nghiên cứu cho đề tài của mình vào tháng 5/2023. SOLEN hi vọng Trinh sẽ có được những trải nghiệm thực tế khi làm việc tại môi trường nước ngoài nhằm tích lũy thêm nhiều kiến thức cho tương lai sau này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *