Bộ sưu tập các bài báo năm 2023 – Chương trình Hợp tác Dự án quốc tế SOLEN

Trong suốt năm 2023, các thành viên Chương trình Hợp tác Dự án Quốc tế (IPC) SOLEN đã xuất bản tổng cộng 30 bài báo ngắn với các chuyên mục về Hiểu biết cá nhân, Khoa học, và Quản lý thực tiễn. Chúng tôi rất vui được công bố một tài liệu tổng hợp tất cả các bài báo ngắn đã được đăng trong khuôn khổ Chương trình, năm 2023. Các bài báo này là sự tổng hợp những kiến thức và đóng góp của chúng tôi nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về các vấn đề môi trường cũng như thủ tục pháp lý về môi trường tại Việt Nam, trong khu vực và trên thế giới.
 
Chúng tôi hy vọng bộ sưu tập này có thể giúp người đọc có cái nhìn sâu sắc hơn về môi trường và đóng góp cho các ý tưởng giúp cải thiện chất lượng sống của cộng đồng.

Collection of Articles 2023
(Bộ sưu tập các bài báo năm 2023)

 
Tác giả: Các thành viên Ban hội đồng Chương trình Hợp tác Dự án Quốc tế IPC
Công ty Cổ phần Giải pháp Môi trường SOLEN

Truy cập mở.
Ngày xuất bản: 04/01/2024.

DANH MỤC CÁC BÀI BÁO
(Bằng Tiếng Anh)

I. Opinion Column

Microbeads
How do we do the Environmental Impact Assessment (EIA)?

II. Science and Knowledge Column

Solid Waste
Solid Waste Degradation
Plastic Waste
Plastics are Everywhere
Different types of Microplastics
Microplastic to our Gastrointestinal Microbiota
Analytical Methods for Microplastics
Stereo- (-or Dissecting) Microscopy Identification of Microplastics
Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) Method for Microplastic Identification
Identification of Microplastics using Raman Spectroscopy
Identification of Microplastics using Nile Red (Nr) Staining
Thermal Analysis for Microplastics Identification
Transmission Electron Microscopy (TEM) and Microplastic (MP)
Atomic Force Microscopy and Nanoplastics
Biodegradable Plastics
Combating Plastic Pollution
Treatment Of Microplastic Pollution
Air Pollution
Green Economy Strategies and Initiatives
Fashion Industry and Circular Economy
Supersaturated Total Dissolved Gas (TDG)

III. Practical Management Column

Screening and Scoping in Environmental Impact Assessment (EIA)
Term of Reference for EIA
Methodology for Environmental Impacts Assessment (EIA)
Landfills in Asean Countries
Open Dumpsite
Nickel Mine and its Impact
Wind Farming

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *