Buổi chia sẻ kiến thức: Đánh giá tác động môi trường (EIA) tại CHDCND Lào

Đánh giá tác động môi trường (EIA) hoặc Đánh giá tác động môi trường và xã hội (ESIA) liên quan đến giấy phép môi trường cho một dự án với mục đích là để đánh giá và dự đoán các tác động bất lợi tiềm ẩn đối với Môi trường và xã hội và phát triển các biện pháp giảm thiểu thích hợp được ghi trong Kế hoạch Giám sát và Quản lý Môi trường Xã hội (ESMMP).

Hầu hết các quốc gia đều có đầy đủ các yêu cầu pháp lý để đảm bảo thực hiện đánh giá tác động môi trường phù hợp. Vậy cụ thể hơn, EIA được thực hiện như thế nào? Các tiêu chí cụ thể cho một báo cáo hoàn chỉnh là gì? Có sự khác biệt nào giữa hoạt động đánh giá tác động môi trường ở Việt Nam và các nước khác như Lào không?

Công ty Cổ phần Giải pháp Môi trường SOLEN sẽ thực hiện buổi chia sẻ kiến thức về vấn đề này, người trình bày là tiến sĩ Hendra Winastu có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực môi trường. Ông hiện là Phó Trưởng phòng Quản lý Môi trường tại một trong những dự án thủy điện ở CHDCND Lào và là thành viên của Hiệp hội Chuyên gia, Hiệp hội các nhà Địa chất Indonesia (IAGI). Lĩnh vực chuyên môn hiện tại của ông là Quản lý dự án, thông tin môi trường, đánh giá môi trường – tuân thủ – quản lý – giám sát, quản lý lưu vực sông và đa dạng sinh học.

Thông tin buổi chia sẻ kiến thức như sau:

Chủ đề: Chia sẻ kiến thức về Đánh giá tác động môi trường (EIA) tại CHDCND Lào

Thời gian: 14:00 ngày 01 tháng 04 năm 2023 giờ Hà Nội

Đăng ký: Tại đây

One thought on “Buổi chia sẻ kiến thức: Đánh giá tác động môi trường (EIA) tại CHDCND Lào

  1. Pingback: Buổi chia sẻ kiến thức về Đánh giá tác động môi trường (EIA) tại Myanmar - SOLEN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *