Buổi chia sẻ kiến thức về Đánh giá tác động môi trường (EIA) tại Myanmar

Ngày 01 tháng 04 năm 2023, Công ty Cổ phần Giải pháp Môi trường SOLEN đã tổ chức một buổi chia sẻ kiến thức về chủ đề Đánh giá tác động môi trường (EIA) tại Lào do tiến sĩ Hendra Winastu trình bày, xem thêm thông tin buổi chia sẻ tại đây.
Podcast về buổi chia sẻ: Video Podcast 2 – SOLEN (solenvn.com)
 
Tiếp theo chuỗi giá trị này, một buổi chia sẻ kiến thức về hệ thống đánh giá tác động môi trường tại Myanmar sẽ được trình bày bởi một chuyên gia của SOLEN, Dr. Ni Lar Wynn, một Environmental Expert, hiện đang làm việc tại Myanmar Koei International Ltd. Cô hiểu rất rõ về hệ thống đánh giá tác động môi trường tại Myanmar và sẽ chia sẻ cho chúng ta rất nhiều thông tin bổ ích về hệ thống EIA cũng như sự khác biệt giữa hệ thống này tại các nước Việt Nam và Lào.
 
Thông tin buổi chia sẻ kiến thức như sau:
 
Chủ đề: Chia sẻ kiến thức về Đánh giá tác động môi trường (EIA) tại Myanmar
 
Thời gian: Chủ nhật, ngày 02 tháng 07 năm 2023, 10:30 – 11:30 giờ Hà Nội.
 
Đăng ký: Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *