Chất Thải Rắn 

Chất thải rắn là bất kỳ rác thải hoặc phế thải, bùn thải từ bất kỳ cơ sở xử lý nước thải nào và các vật liệu bị thải bỏ khác từ hoạt động công nghiệp, thương mại, khai thác khoáng sản, nông nghiệp cũng như các hoạt động cộng đồng (1). Trong năm 2020, ước tính cả thế giới đã thải ra 2,24 tỷ tấn chất thải rắn, tương đương với 0,79 kg mỗi người mỗi ngày (2). Xử lý chất thải rắn là một vấn đề nhức nhối và phổ biến ở cả thành thị và nông thôn tại nhiều nước phát triển và đang phát triển. Xử lý chất thải rắn không đúng cách có thể gây ra các ảnh hưởng xấu cho sức khỏe và môi trường, ví dụ như gây ô nhiễm nước, đất và không khí (3). 

Chất thải rắn đô thị (CTRĐT) là rác thải phát sinh từ nhà dân, trường học, bệnh viện và doanh nghiệp bao gồm các vật dụng hàng ngày chúng ta sử dụng sau đó vứt đi, như bao bì, vụn cỏ, đồ nội thất, quần áo, chai lọ, thức ăn thừa, báo, đồ gia dụng, sơn và pin (4). 

Chất thải rắn công nghiệp được định nghĩa là chất thải phát sinh từ quá trình sản xuất hoặc hoạt động công nghiệp. Chất thải rắn công nghiệp bao gồm rác thải từ nhà ăn, bụi bẩn, sỏi, gạch, bê tông, phế liệu kim loại, cỏ dại và cây cối, gỗ và phế liệu gỗ vụn và các chất thải tương tự (5). 

Chất thải rắn nông nghiệp là chất thải được tạo ra từ các hoạt động nông nghiệp khác nhau. Chất thải rắn nông nghiệp bao gồm phân bón và các chất thải khác từ trang trại, chuồng nuôi gia cầm và lò mổ; chất thải sau thu hoạch; chất thải có thể xâm nhập vào môi trường nước, không khí hoặc đất; muối và phù sa thải từ các cánh đồng (6). 

Tùy vào trạng thái của chất thải trong môi trường, chúng cũng có thể được phân thành chất thải nguy hại và không nguy hại. 

Hãy cùng chờ đợi các bài viết tiếp theo về chất thải nguy hại và không nguy hại của chúng tôi!

Tài liệu tham khảo:

  1. https://www.epa.gov/hw/criteria-definition-solid-waste-and-solid-and-hazardous-waste-exclusions
  2. https://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/brief/solid-waste-management
  3. https://www.who.int/tools/compendium-on-health-and-environment/solid-waste
  4. https://archive.epa.gov/epawaste/nonhaz/municipal/web/html/
  5.  https://www.safewater.org/fact-sheets-1/2017/1/23/industrial-waste
  6. https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=77

Tác giả: Moe Thazin Shwe, Cộng sự nghiên cứu của SOLEN – Uỷ viên IPC 

Biên tập: Hendra WINASTU, Cộng sự chính của SOLEN – Điều phối viên IPC

Ngày: 6/12/2022

Bài báo#: SOLEN-IPC-0005

Bài báo trước: https://solenvn.com/cac-loai-hat-vi-nhua-khac-nhau/
Bài báo sau: https://solenvn.com/nhua-co-the-phan-huy-sinh-hoc/

 

2 thoughts on “ Chất Thải Rắn 

  1. Pingback: Các loại vi nhựa khác nhau - SOLEN

  2. Pingback: Nhựa có thể phân huỷ sinh học - SOLEN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *