Chương trình IPC: Đóng góp của cộng đồng

Từ cộng đồng – Dù cho bạn là ai

Chia sẻ ý kiến và kinh nghiệm của bạn

Từ Hendra Winastu - Điều phối viên chương trình IPC

Chúng ta làm gì

 

Ngày nay, nhờ vào sự tiến bộ xã hội bao gồm công nghệ và các nguồn lực có năng lực, cuộc sống của chúng ta đang dần trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Tại khu vực ASEAN đã ghi nhận những tiến bộ đáng kể về phát triển con người bền vững, giúp hàng triệu người thoát khỏi đói nghèo và cải thiện các khả năng tiếp cận giáo dục và y tế. Bên cạnh những thách thức tồn tại sau đại dịch COVID-19, kinh tế trong khu vực ASEAN vẫn được kì vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng trong những năm tới. Điều này đặt ra cho chúng ta những câu hỏi cơ bản về tình trạng môi trường.
 
Cùng nhau

Công việc của chúng ta

Để phát triển các dự án đến các vùng xa xôi, hẻo lánh nhằm cải thiện kinh tế xã hội, nhiều hoạt động khác nhau đã được thực hiện từ việc khai thác tài nguyên thiên nhiên, thay đổi môi trường ban đầu, cũng như tạo ra các môi trường mới hoặc nhân tạo liên quan đến việc phát triển dự án này. Hầu hết các dự án đều khó thực hiện các nỗ lực giảm thiểu các tác động sau khi các thực thể và cộng đồng sống trong và lân cận khu vực dự án đã trải qua các tác động rõ ràng. Đây là một tình huống phức tạp khi chu kỳ dự án bị ảnh hưởng bởi nhiều bên liên quan từ giai đoạn chuẩn bị, thực hiện, giám sát, đánh giá, kết thúc và sau kết thúc. Vì vậy, chúng ta có thể làm gì trong vấn đề này hoặc đóng góp các tác động tốt hơn đến môi trường của chúng ta? Vui lòng chia sẻ ý kiến và kinh nghiệm của bạn liên quan đến các vấn đề hoặc thách thức về môi trường và SOLEN rất vui được tương tác với bạn để chia sẻ kiến thức, nâng cao năng lực hoặc tư vấn chuyên gia về vấn đề đó.

Số lượng phản hồi mà chúng tôi nhận được

Hãy để lại bình luận của bạn phía dưới đây

Opinions

000

Projects

001

Activies

001

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *