Sáng kiến “Cuộn rơm vàng” – Huyện Thạch Thất, Hà Nội

Tổng quan

Hoạt động đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp thường được thực hiện tại các địa phương Việt Nam để nhanh chóng xử lý trước khi chuyển sang vụ mùa mới. Việc này sẽ phát thải một lượng lớn bụi và khí thải gây tác động xấu đến môi trường không khí và góp phần gia tăng biến đổi khí hậu. Để giải quyết vấn đề trên, Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung đã có các dự án, hoạt động và đạt được những thành tựu bước đầu trong việc quản lý các phụ phẩm nông nghiệp. Trong đó, rơm rạ là một trong những phụ phẩm có khối lượng phát sinh lớn nhất và dự án “Cuộn rơm vàng” sẽ tập trung chủ yếu vào vấn đề xử lý rơm rạ trong nông nghiệp. Dự án “Cuộn rơm vàng” sẽ được thực hiện nhằm hướng tới những mục tiêu sau:

  • Về kinh tế: Đảm bảo, tạo nguồn thu nhập cho người dân địa phương thông qua hoạt động thu gom và tiêu thụ rơm rạ. 
  • Về con người, xã hội: Tăng cường năng lực để tiếp nhận các công nghệ tiên tiến, cơ giới hóa trong quá trình sản xuất nông nghiệp. Tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức về lợi ích và cách sử dụng hiệu quả rơm rạ.
  • Về môi trường: Giảm thiểu hoạt động đốt phụ phẩm nông nghiệp thông qua chuyển đổi mục đích sử dụng.

Thông tin chi tiết

Tên dự án đề xuất 

Cuộn rơm vàng

Khu vực 

Đồng bằng sông Hồng

Quốc gia 

Việt Nam

Vị trí thực hiện 

Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội

Đầu ra dự kiến

Dự án được kỳ vọng sẽ giúp: 

  • Giảm 70% lượng rơm rạ bị đốt tại địa phương.
  • 100% người dân tham gia dự án và cán bộ địa phương có hiểu biết đúng đắn về sử dụng rơm rạ, được tiếp cận với thông tin chính thống, tăng nhận thức của cộng đồng địa phương..
  • Giảm 60% khí nhà kính và khí ô nhiễm phát sinh từ hoạt động đốt rơm rạ. Cải thiện chất lượng môi trường không khí tại địa phương..
  • 100% doanh thu trong hoạt động mua bán, sản xuất có sử dụng rơm rạ của địa phương ổn định và bền vững.
  • 100% người dân tiếp tục tham gia thu gom rơm rạ sau khi dự án kết thúc.

Các hoạt động cụ thể

 

chuẩn bị

– Truyền thông

– Tổ chức hội thảo, tập huấn

– Làm việc với các bên liên quan

– Khảo sát thực tế

– Nghiên cứu địa hình

– Đặt mua trang thiết bị

 

Hoạt động chính

– Phân công nhân sự 

– Thu gom rơm rạ (2 vụ mùa)

– Phân phối vận chuyển rơm rạ đến công ty, đơn vị sản xuất hợp tác

 

Đánh giá kết thúc dự án

– Khảo sát sau dự án

– Phân tích, đánh giá hiệu quả dự án

– Rút kinh nghiệm những điều chưa thực hiện được

– Kết thúc dự án bền vững

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *