Công bố: Chương trình Hợp tác Dự án Quốc tế (IPC) của Công ty Cổ phần Giải pháp Môi trường SOLEN

ASEAN là nơi sinh sống của 20% các loài đã được phát hiện và là trung tâm đa dạng sinh học biển của thế giới. Tuy nhiên, tất cả nguồn tài nguyên phong phú này đều đang phải đối mặt với những thách thức lớn và căng thẳng về môi trường. Mặc dù đã có những nỗ lực không ngừng của nhiều bên liên quan tại các địa điểm khác nhau trong khu vực, từ các nhà hoạch định chính sách đến những người hành nghề trong lĩnh vực môi trường, thì vẫn còn nhiều việc phải thực hiện.

Công ty Cổ phần Giải pháp Môi trường SOLEN là một trong những công ty cung cấp dịch vụ môi trường tại Việt Nam với thế mạnh cốt lõi là nghiên cứu và phát triển, nhận thức được nghĩa vụ đóng góp có giá trị trong khu vực, tập trung vào các vấn đề môi trường đang nổi lên như sử dụng tài nguyên không bền vững, suy thoái hệ sinh thái trên diện rộng và mất đa dạng sinh học, ô nhiễm và chất thải , cũng như biến đổi khí hậu do con người tạo ra. Do đó, chương trình Hợp tác Dự án Quốc tế (IPC) ra đời với tầm nhìn “Cung cấp nguồn lực sẵn có cho các dịch vụ môi trường trong khu vực ASEAN” và sứ mệnh “Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và huy động các chuyên gia môi trường có trình độ thông qua mạng lưới các bên liên quan trong Khu vực ASEAN trong việc giải quyết các vấn đề đang nổi lên về môi trường”.

Lĩnh vực IPC quan tâm:

  • Thông tin về môi trường
  • Ô nhiễm và chất thải
  • Biến đổi khí hậu
  • Nghiên cứu liên ngành

Các chương trình của IPC:

  • Thúc đẩy sự hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực IPC quan tâm giữa các bên liên quan trong các nước ASEAN
  • Thiết lập quan hệ đối tác trong lĩnh vực IPC quan tâm giữa các bên liên quan trong các nước ASEAN

Quản lý Chương trình IPC:

  1. Ông Nguyễn Duy Hùng – Giám đốc Công ty Cổ phần Giải pháp Môi trường SOLEN, Giám đốc quản lý IPC
  2. TS. Hendra Winastu – Cộng sự Công ty Cổ phần Giải pháp Môi trường SOLEN, Điều phối viên IPC và Uỷ viên IPC
  3. TS. Moe Thazin Shwe – Cộng sự nghiên cứu Công ty Cổ phần Giải pháp Môi trường SOLEN, Uỷ viên IPC
  4. Ông Kukuh Jaluh Waskita – Uỷ viên IPC

Để biết thêm thông tin cụ thể về chương trình IPC vui lòng xem tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.