Video Podcast 2

Video podcast 2

Buổi chia sẻ kiến thức: Hoạt động Đánh giá tác động môi trường tại Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào

Chi tiết

Xuất bản ngày 18/4/2023

Diễn giả: TS. Hendra Winastu (Tiến sĩ ngành Kỹ thuật Môi trường tại Lào)

Dẫn chương trình: Ông Nguyễn Duy Hùng (Giám Đốc SOLEN)

Người tham dự

Các thành viên Công ty Cổ phần Giải pháp Môi trường SOLEN;
Các thành viên Trung tâm nghiên cứu và Đồng kiến tạo tri thức CKC;
Một số khách mời từ các đơn vị khác. 

Playlist: Chuyên mục chia sẻ kiến thức khuôn khổ hợp tác SOLEN – CKC

© Copyright by SOLEN Environmental Solutions JSC. ☞ Do not Reup

3 thoughts on “Video Podcast 2

  1. Pingback: VIDEO PODCAST - Solen

  2. Pingback: VIDEO PODCAST - Solen

  3. Pingback: Buổi chia sẻ kiến thức về Đánh giá tác động môi trường (EIA) tại Myanmar - SOLEN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *