Xử lý ô nhiễm Vi nhựa 

Vi nhựa (microplastics) bao gồm vi hạt (microbeads) và vi mảnh (micro fragments) đã trở thành một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đáng lo ngại ngày nay. Các nhà nghiên cứu đang tìm kiếm các quy trình xử lý và loại bỏ vi nhựa và đã tìm ra nhiều phương pháp khác nhau bao gồm xử lý nước truyền thống, xử lý nước màng, cũng như các công nghệ mới nổi khác.

Phương pháp xử lý nước truyền thống có khả năng loại bỏ 99,9% vi nhựa sau khi xử lý sơ cấp và thứ cấp vì vi nhựa ở nồng độ thấp nổi trên bề mặt có thể được vớt ra trong khi những vi nhựa khác bị kết tạo bông rắn sẽ lắng xuống (1). Đây gần như là phương pháp xử lý hoàn hảo nhưng những vi nhựa bị loại bỏ này sẽ tập trung trong bùn và sẽ tạo ra ô nhiễm thứ cấp hoặc các vấn đề thứ cấp khác sau khi xử lý vì bùn có vi nhựa cần được tiếp tục xử lý. Phương pháp xử lý nước bằng công nghệ màng với việc sử dụng màng polyme và màng sinh học làm bộ lọc có thể loại bỏ 99,4% vi nhựa nhưng chưa có nghiên cứu nào về việc loại bỏ vi nhựa trên màng trước khi tái sử dụng và tái chế (2). Ngoài ra còn có các công nghệ mới để loại bỏ vi nhựa như đông tụ điện, chiết xuất từ ​​tính, phương pháp chiết sol-gel và bộ lọc sinh học quy mô thí nghiệm nhưng việc quản lý vi nhựa bị mắc kẹt trong tất cả các quá trình và số phận của vi nhựa vẫn cần được nghiên cứu thêm.

Vì vậy, giống như câu tục ngữ về sức khỏe là “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, chúng ta nên giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế nhựa và giảm thiểu vấn đề ô nhiễm hơn là tìm cách xử lý sau này.

  1. Carr, S.A., Liu, J., Tesoro, A.G., 2016. Vận chuyển và số phận của các hạt vi nhựa trong các nhà máy xử lý nước thải. Tạp chí “Water Res.”. 91, 174–182. doi: 1016 / j.watres.2016.01.002.
  2. H.D. Tang và T. Hadibarata, 2021. Loại bỏ vi nhựa thông qua các nhà máy xử lý nước: Tính khả thi, hiệu quả, triển vọng trong tương lai và nâng cao bằng cách quản lý chất thải thích hợp. Tạp chí “Thách thức về môi trường” doi.org/10.1016/j.envc.2021.100264.

Tác giả: Moe Thazin Shwe, Cộng sự SOLEN và thành viên Ban điều hành IPC

Biên tập: Hendra Winastu, Cộng sự SOLEN và Điều phối viên Ban điều hành IPC

Ngày: 8 tháng 11 năm 2022

Bài báo #: SOLEN-IPC-0003

Bài báo trước: https://solenvn.com/microbeads/
Bài báo sau: https://solenvn.com/cac-loai-hat-vi-nhua-khac-nhau/

2 thoughts on “Xử lý ô nhiễm Vi nhựa 

  1. Pingback: Các loại vi nhựa khác nhau - SOLEN

  2. Pingback: Vi hạt là gì? - SOLEN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *