VIDEO PODCAST

Một chuyên mục từ SOLEN

Chuỗi Video Podcast

VIDEO PODCAST 1

____________

Thảo luận về Quản lý chất thải rắn – Các thành viên hội đồng IPC
Xem ngay

VIDEO PODCAST 2

____________

Buổi chia sẻ kiến thức: Hoạt động Đánh giá tác động môi trường tại Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào
Xem ngay

VIDEO PODCAST 3

____________

Thảo luận về Sáng kiến Quản lý Chất thải rắn Cộng đồng – Các thành viên hội đồng IPC
Xem ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *